Stadsbestuur is gebuisd voor heraanleg voet- en fietspaden, zegt Vooruit-oppositie

Voetpad Diestsesteenweg

“Na 2/3 van de lopende legislatuur blijken de investeringen in heraanleg voet- en fietspaden en wegenis in Tienen op een zeer laag niveau te liggen”, betreurt fractieleidster Nele Daenen tijdens de gemeenteraad van 24 november. “Klopt maar gedeeltelijk”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën Bram Delvaux. “De omstandigheden zijn er ook niet naar om veel meer te doen.”

Nele Daenen: “Heraanleg van voet- en fietspaden zijn nochtans de topprioriteit die de Tienenaar bij de burgerbevraging in 2019 meegaf aan het huidige bestuur, maar op vandaag dus veel te weinig ingevuld. Onze fractie vroeg recent gedetailleerde cijfers op en moet helaas vaststellen dat er hierop bijzonder weinig is ingezet, en al helemaal niet in de deelgemeenten. Een onvoldoende wat ons betreft. Dringend nood om bij te sturen. Degelijke voet- en fietspaden en wegenis dragen zonder meer bij tot de veiligheid en tot een proper en net aanzien van onze stad. Uit recente cijfers blijkt dat men, buiten de oplevering van grote projecten als de Noordelijke Vesten en de heraanleg Grote Markt, nauwelijks 1.000 meter voetpaden en 1.200 meter aan wegenis heeft heraangelegd. Voor fietspaden heeft men buiten ruilverkaveling Willebringen, in samenwerking met de Vlaams Milieumaatschappij en de Noordelijke Vesten niets aangelegd. Dat is bedroevend laag en eigenlijk ongehoord.”

Opcentiemen

De opmerking van Daenen kaderde in het geheel van opmerkingen over investeringen door het huidige stadsbestuur, waarover ook haar partijgenoot Jean Defau en Tienen-Vooruit! raadslid Jos Mombaers hun zeg hadden. Twee jaar geleden verhoogde de huidige coalitie de opcentiemen op onroerende voorheffing en weliswaar ging de aanslagvoet op de inkomstenbelasting lichtjes omlaag, maar voor de stadskas betekende die operatie een gevoelige meeropbrengst. Het is maar de vraag of diezelfde kas daar meer gaat aan overhouden, want de uitgaven zijn ook spectaculair gestegen.

“In enkele straten maken wij wel degelijk werk van de verbetering van de voetpaden”, aldus schepen Delvaux, “maar helaas kunnen wij ons niet permitteren om meer te doen.” De schepen gaf een aantal voorbeelden van andere steden die onder de huidige economische omstandigheden gedwongen zijn om in een paar gevallen het zwembad of andere accommodaties (deels) te sluiten. “Als wij kunnen, gaan we zeker bijsturen”, zegt Delvaux, “maar helaas lukt dat niet op dit moment.” Koken kost nu eenmaal geld, en als er geen geld is kan er niet worden gekookt.

Lees meer over