Stad Tienen komt met nieuwe handelspremies maar oppositie noemt het een losse flodder

Tienen

De stad Tienen lanceerttwee nieuwe premiester versterking van de lokale handel en horeca in de handelskern maar oppositiepartij Vooruit vindt dat maar niets en noemt het initiatief een losse flodder en een kortzichtige oplossing zonder visie.

Enerzijds moet de aantrekkingspremie ondernemers stimuleren om zich in de handelskern te vestigen, anderzijds wil de zogenaamde Tiense vitrine premie eigenaars van leegstaande winkelpanden stimuleren om hun etalage te verhuren voor creatieve invullingen.

Het subsidiereglement bevat gedetailleerde voorwaarden voor de toekenning van de premies. Zo moeten aanvragers voldoen aan een aantal criteria, waaronder stedenbouwkundige voorschriften, meldingsplicht en over een overeenkomst beschikken van meer dan drie jaar voor hetgebruik van het pand.

Het subsidiereglement werd recent op de gemeenteraad goedgekeurd en treedt in werking op 1 mei maar oppositiepartij Vooruit heeft er bedenkingen bij.

“De premie van het stadsbestuur is symptoombestrijding, een pleister op een houten been. De echte problemen, zoals leegstand en verminderde bereikbaarheid van winkelpanden, worden niet aangepakt”, zegt Marc Ylen.

De partij ontwikkelde zelf een plan dat zich focust op drie pijlers, met name de financiële ondersteuning voor ondernemers, het aantrekken van consumenten en de optimalisatie van de organisatie, mobiliteit en infrastructuur van de stad.” 

 “We willen van Tienen opnieuw een levendige en welvarende stad maken waar mensen graag wonen, werken en winkelen,” aldus nog ondervoorzitster Céline Fraiture, 

 

 

Lees meer over