Skeletresten en mogelijk kelders gevonden uit een ver verleden dankzij heraanleg dorpskern

Opgraving Oplinter

Het centrum van de Tiense deelgemeente Oplinter is even het episch centrum van de archeologie. Daar werden namelijk skeletresten gevonden en mogelijk liggen er ook kelders verborgen onder de trottoirs. Tenminste dat blijkt uit archeologische vooronderzoeken die vooraf gingen aan de heraanleg van de dorpskern.

Het studiebureau Condor voerde in januari vooronderzoeken uit in het kader van die heraanleg binnen de huidige kerkhofmuren van Oplinter en daarbij vonden ze dus de skeletresten. Dat zou willen zeggen dat het voormalige kerkhof niet volledig ontruimd werd, nu al eeuwen lang geleden.

Rijkdom aan geschiedenis

In het najaar van 2022 heeft studiebureau Group Van Vooren tijdens een tweede fase enkele archeologische vooronderzoeken gedaan op het Genovevaplein. Oorspronkelijk was het kerkhof buiten de huidige kerkhofmuren aangelegd. Concreet werd ter hoogte van het plein en omgeving eerst een geofysisch onderzoek (een soort bodemscanning) uitgevoerd, gevolgd door het graven van enkele archeologische proefputten. Hier kwamen niet alleen skeletresten bloot te liggen. Het voorafgaand geofysisch onderzoek wijst ook mogelijk op kelders onder de voetpaden ter hoogte van de huidige bebouwing. De kerkhofzone rond de kerk en op het Genovevaplein zal in een vroeg stadium van de werken, met het nodige respect voor de skeletten, opgegraven worden door archeologen. Verder zullen er voor de pastorij ook nog proefsleuven gegraven worden. Al deze werken zijn opgenomen in de algemene planning van de herinrichting van de dorpskern”, luidt het bij de experts.

Ook bevoegd schepen Wim Bergé (cd&v) is best blij met de ontdekking.  Zowel de archeologische studiebureaus als onze erfgoeddiensten hebben met hun onderzoeken ons terug duidelijk gemaakt dat de Sint-Genovevakerk en haar omgeving een schat aan informatie herbergt. De archeologische opgravingen zullen daar in de nabije toekomst nog extra puzzelstukjes van dit rijke erfgoedverleden aan toevoegen.”

Lees verder onder de foto. 

 

Oplinter
Rijkdom uit het verleden gevonden

Unieke geschiedenis delen met eenieder 

Ook de bewoners kunnen profiteren van de vondst want, op het moment van de archeologische opgravingen, zullen de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (PORTIVA), samen met verschillende stadsdiensten, rondleidingen en toelichtingen organiseren.

“Deze unieke geschiedenis willen wij met anderen delen, met de Oplinterse bevolking, de Tienenaars en andere geïnteresseerden uit de wijde omgeving”, zegt Berge.

Oplinter is al een eeuwenoud een zeer geliefd bedevaartsoord in de wijde omgeving. Al van rond 1200 tot 1700 kwamen er ontelbare pelgrims naar de heilige Genoveva. Ze sliepen in het Sint-Genovevagasthuis, gebouwen aan de kerk en in de kerk zelf.

Tekst: Laurien Holsbeeks

Oplinter
Rijkdom delen met iedereen