Resultaten eerste metingen actiecomité tonen, naar eigen zeggen, aan dat nieuw Bereikbaarheidsplan Tienen niet deugt

ereikbaarheidsplan

Het Actiecomité ‘Bostsestraat/Grote Bergstraat’ overhandigde maandag 5 juni  aan de Tiense gemeenteraadsleden de resultaten en analyses van de eerste fase van hun verkeersonderzoek. Ze deden dat omdat ze niet blij zijn met het huidig Bereikbaarheidsplan.

Hun analyse brengt de verkeersstromen in de binnenstad in kaart en zo willen ze zicht krijgen op oplossingen voor de huidige verkeersknopen en de uitdagingen van morgen. Naar eigen zeggen krijgt het comité ook almaar meer steun voor een nieuw en onderbouwd Bereikbaarheidsplan.

De Tiense gemeenteraad keurde op 30 maart een nieuw Bereikbaarheidsplan goed en het is net tegen dat plan dat het comité verzet. Er werden sindsdien verschillende actiecomités opgericht en er volgende ook protest vanuit de bevolking.

“Inwoners en bezoekers worden immers dagdagelijks geconfronteerd met verkeersellende en stellen vast dat het Bereikbaarheidsplan in zijn huidige vorm niets verhelpt aan de bestaande problematieken. Bovendien zijn grote geplande bouwprojecten en infrastructuurwerken niet meegenomen in het plan. Hoewel de impact van bijkomende bewoning en extra voertuigen de druk op de al verzadigde verkeerscirculatie alleen kan doen toenemen”, luidt het bij de actievoerders.

Volgens hen stelt het nieuwe plan mooie vooruitzichten voorop, zoals autoluwe woonstraten en het tegengaan van zoekverkeer en doorgaand verkeer maar volgens hun bevindingen is de realiteit net anders.

 “Er wordt bijvoorbeeld niets gedaan aan de opstropping van de Vesten, de verzadiging van de Oplintersepoort of de overbelasting van de smalle straten, er zijn trouwens nog veel meer knelpunten.”

Elke argumentatie ontbreekt

Volgens het comité ontbreekt elke argumentatie bij de ingrepen die zullen gebeuren voor het besteden van de vooropgestelde 160.000 euro om het huidige verkeerskluwen te ontwarren.

“Elke argumentatie ontbreekt waarom deze drastische ingrepen wel gebeuren en andere – noodzakelijke – niet. Er zijn geen data verzameld die de keuzes rechtvaardigen of ondersteunen. Het enkel richting maken van brede lanen en het sluiten van een aantal cruciale uitgaande routes zullen bovendien nieuwe knelpunten in de hand werken én nu al verzadigde punten nog meer belasten. Met de heraanleg van de Vesten is Tienen nochtans ervaren in het experimenteren om een gebrek aan doorstroming op te lossen door het debiet te verlagen. We stellen vast dat de beleidsmakers volharden en een tweede keer dezelfde fout willen maken”, luidt het bij het actiecomité, die ook vinden dat het nieuwe plan rekening houdt met de uitdagingen die toekomstige grote bouwprojecten en infrastructuurwerken zullen meebrengen.

"Of je het als stadsbestuur wil of niet, mensen hebben het recht om mobiel te zijn op hun manier. Dus zullen ook die nieuwe weggebruikers mee aanschuiven in de Leuvensestraat, Avendoren, Zijdelingsestraat, Veldbornstraat, enz. De rij wordt er alleen langer op. En wanneer de brede Leuvenselaan afgesloten wordt voor uitgaand verkeer, zullen de bewoners van de Raeymaeckersvest tot de vaststelling komen dat ze opgesloten zitten en geen kant meer uit kunnen.”

Eigen verkeersonderzoek moet duidelijkheid brengen

 Net omdat het comité vreest dat het nieuwe plan het huidige verkeerskluwen alleen zal verergeren, begonnen ze zelf met een verkeersonderzoek.

 In een eerste fase werd gedurende een maand de as Bostsestraat-scholencluster onderzocht. (Het vervolgtraject Veldbornstraat-Oplintersepoort en de verkeersstromen Beauduinstraat/Kapelstraat/Kapucijnenstraat komen in een volgende fase aan bod.). Over deze as stelt het Bereikbaarheidsplan dat de Bostsepoort een van de drukste ingangspoorten van de stad is. Bovendien komt de as Bostsestraat-scholencluster uit de resultaten van de stadsbevraging naar voren als een van de onveiligste routes. Fietspaden ontbreken volledig en voetpaden zijn op sommige plaatsen onbestaande (een strook van 30 cm is geen veilig voetpad). Geen enkele ingreep in heel het Bereikbaarheidsplan verandert iets aan deze situatie. Meer nog, er wordt in heel het plan zelfs niet gesproken over het verhogen van de verkeersveiligheid of een veilige schoolomgeving via deze route. Alsof dat deel van de stad daar geen recht op heeft.” 

Het onderzoek van het comité toont, naar eigen zeggen, alvast aan dat er veel werk aan de winkel is en er van voornamelijk woonverkeer in de onderzochte omgeving geen sprake is, eerder van veel sluipverkeer en van veel zwaar verkeer.  

“Deze vaststellingen zijn volledig in tegenspraak tot wat het Bereikbaarheidsplan beweert en wat het beoogt als streefdoel. Het Actiecomité protesteert dan ook met klem tegen dit Bereikbaarheidsplan, tegen de manier waarop het tot stand kwam én tegen de wijze waarop het voorgesteld wordt aan de bevolking.”

 

 

 

Lees meer over