Preventieve PFAS maatregelen in Academiestraat niet langer nodig

Brandweerwagens in de voormalige brandweerkazerne aan de Academiestraat. Foto dateert van eind jaren '50 begin jaren '60

In het kader van de PFAS-problematiek werd de site van de vroegere brandweerkazerne aan de hoek van de Ooievaarstraat en de Academiestraat aangeduid als PFAS-verdacht. Een preventieve maatregel werd nu opgeheven.

De omwonenden kregen de raad een aantal maatregelen uit voorzorg te nemen, in afwachting van verder onderzoek. De resultaten van het verkennend onderzoek zijn ondertussen gekend en de site wordt niet langer als PFAS-verdacht beschouwd. De preventieve maatregelen worden opgeheven.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht, werd een inventaris opgemaakt met mogelijke risicolocaties in Vlaanderen. De site van de vroegere brandweerkazerne/stadsmagazijn, waar nu het postkantoor staat, werd hierin opgenomen. Ten gevolge daarvan werden in juni 2022 preventieve maatregelen opgelegd in een zone van 100 m rondom de site.

OVAM heeft ondertussen het nodige onderzoek laten uitvoeren. Op basis van vaststellingen ter plaatse is er geen noodzaak tot verder onderzoek voor PFAS. De site wordt niet langer als PFAS-verdacht beschouwd en de preventie maatregelen worden opgeheven. Ook in de zone rondom Bebat werden de preventieve maatregelen al in december 2022 opgeheven.

Rond de huidige brandweerkazerne en het vliegveld van Goetsenhoven blijven deze wel van kracht. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst leefmilieu (tel 016 24 75 00, leefmilieu@tienen.be) of op de website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.

Lees meer over