“Nieuw ziekenhuis wordt ingeplant op verkeerde locatie”

nieuw ziekenhuis

In het najaar wordt begonnen met de afbraak van het voormalige Stedelijk Genees- en Heelkundig Instituut (SGHI). De eerste steen van het nieuwe ziekenhuis zal volgend jaar worden gelegd. “Een compleet verkeerde inplanting”, reageren buurtbewoners, die vrezen voor de verkeersafwikkeling.

Op 27 maart 2018 leverde het ontwerpbureau BUUR een locatieonderzoek af met betrekking tot de inplanting van de nieuwe kliniek, een document van 190 blz. Het bureau maakte de studie in opdracht van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant. Een allesbehalve eenvoudige opdracht. Immers moesten er twee campussen tot één worden samengevoegd; daarnaast was er de behoefte aan bereikbaarheid. Zo’n locatie vraagt ruimte en die is er zeker niet op overschot binnen de stadskern.

Het bureau ging uit van een ziekenhuis dat goed geïntegreerd is in zijn omgeving en zo een meerwaarde betekent voor de omliggende gebieden. Zo rekent men er ook op dat “een ziekenhuis een hefboom wordt voor de hele stadskern, dankzij goede verbindingen, en dat lokaal een aanzet kan zijn voor een hogere beeldkwaliteit en andere (stads)vernieuwingsprojecten”.

Lees verder onder de foto
zoeksites

Vier sites werden door de stad en provincie weerhouden op basis van onder meer een herlocalisatieonderzoek uit 2012: 1. Westelijke ring, grenzend aan de Oorbeeksesteenweg en pal tegenover bedrijvenzone Grijpen (13 ha.), 2. Stationsomgeving, met een oppervlakte van 5 ha., 3. Campus Sint-Jan aan de Houtemstraat (4,5 ha.) en 4. FFH campus, waarmee eigenlijk de perenboomgaard aan de Hamelendreef bedoeld werd (13 ha.). Aan elk van deze sites zijn er voor- en nadelen verbonden. Alles wel overwogen, werd de FFH campus als voorkeurslocatie weerhouden door haar ligging aan een groene omgeving (Viandervijver en een toekomstig waterlandschap). Toch werd die piste later verlaten omwille van een te verwachten wateroverlast. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en definitief gekozen voor campus Sint-Jan. Westelijke ring werd niet weerhouden omdat het perceel voor 2/3 in overstromingsgebied ligt.

Wachten op mobiliteitsonderzoek

Het ligt in de bedoeling om hier niet alleen een ziekenhuis te maken, maar ook een zorgcampus waarin ook het Witgele Kruis en de huisartsenwachtpost een onderdeel van zouden uitmaken. Vorige week werden voor het rz. nieuwe plannen uit de doeken gedaan en kregen buurtbewoners er inzage in. Door de stijgende bouwkosten met 20 tot 30% werd het noodzakelijk een nieuw plan te maken, waardoor het gebouw compacter dan oorspronkelijk gedacht zal gemaakt worden. Zo wordt het parkeergebouw verkleind met een verdieping en wordt het aantal parkeerplaatsen teruggebracht van 700 naar 500.

Bij buurtbewoners is de kritiek op de inplanting van het nieuwe ziekenhuis niet van de lucht. Die slaat vooral op de afwikkeling van het verkeer en daarvoor wordt in eerste plaats met de vinger naar de stad gewezen. Velen begrijpen niet waarom precies voor deze locatie gekozen wordt. Een veelgehoorde kritiek is dat de belangrijkste toegangsweg naar het nieuwe ziekenhuis zich aan de Kabbeekse poort bevindt, waar het op verschillende momenten van de dag nu al minutenlang een file vormt. Omgekeerd doet zich hetzelfde voor in de Houtemstraat, waar het al vaak aanschuiven is vanaf de dokterspraktijk tot aan de Diestsesteenweg. “Er zijn drie hoorzittingen geweest over de inplanting van de nieuwe kliniek, maar bij geen enkele was er een vertegenwoordiger van de stad aanwezig.”

Over de impact van de mobiliteit heeft de stad zich nog niet laten horen, is een veelgehoorde kritiek. “We gaan hier kort op de bal spelen en kijken hoe de doorstroming verloopt”, zegt schepen Liesbeth Vanderloock hierover. “Wij wachten het mobiliteitsonderzoek af dat momenteel aan de gang is en kijken naar de impact van het verkeer op de Houtemstraat, de Oplintersesteenweg en de omliggende vesten. 

“Men vergeet de impact op de Hamelendreef die nu al lustig gebruikt wordt om de vesten te vermijden”, vertelt iemand uit die straat. “Bezoekers aan het hospitaal zullen vanuit Hakendover/Landen/Bosten alles daarrond niet eerst naar de vesten rijden, maar via de Hamelendreef. Tenzij de Houtemstraat inderdaad eenrichtingsverkeer wordt richting Oplintersesteenweg. Ook die mensen zitten dan opgescheept met cirkelende bezoekers van het ziekenhuis. De bezoekers kiezen uiteraard ook de Hamelendreef om weer huiswaarts te rijden.”

Buurtbewoners speculeren erop dat zij zich in de toekomst moeten verwachten aan eenrichtingsverkeer in de Houtemstraat richting Oplintersesteenweg en dat diezelfde steenweg ook eenrichtingsverkeer richting stadscentrum wordt. “Dat zou dagelijks voor een paar duizend voertuigen twee tot drie kilometer omrijden zijn naar de stad”, waarschuwen zij, “een gigantische impact op het milieu. Het argument dat over enkele jaren de meeste auto’s elektrisch zullen rijden, zal niet verhinderen dat er meer fijn stof in onze omgeving zal worden vastgesteld.”

Het ligt in de bedoeling van het ziekenhuis om volgende maand een omgevingsvergunning in te dienen.

Lees meer over