Minister Benjamin Dalle met bakfiets op werkbezoek naar OverKop-huis in Tienen

Dalle
Een informeel werkbezoek aan projecten waar je als minister voor bevoegd bent, is altijd een goeie manier om de vinger aan de pols te houden hoe het reilt en zeilt in de praktijk. Vlaams Minister voor Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) liep op maandag 13 september langs bij het OverKop-huis in Tienen waar de aanwezige jongeren hem vergastten op een warme ontvangst.

De minister arriveerde net op het eind van de schooltijd en dan kom je met de wagen niet door een fietsstraat, minister of niet. Sportief als hij is nam Dalle gezwind de bakfiets die hem werd aangeboden. De toon was meteen gezet.

Het OverKop-huis in Tienen is een van de vijf pioniers die in 2016 werden opgericht als onrechtstreeks gevolg van de Rode Neuzendag. Oorspronkelijk bedoeld als een pilootproject voor twee jaar, zagen heel wat organisaties al snel in dat hier mooi werk werd geleverd voor de Tiense jeugd.

“OverKop is een veilige haven waar jongeren ontspannen, ontmoeten, participeren en een beroep kunnen doen op professionele zorg”, vertelt Annelies Peeters van OverKop Tienen. “Jongeren tussen 12-25 jaar kunnen er terecht voor een luisterend oor wanneer ze met vragen of problemen kampen, alsook om deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten of ateliers. Alle jongeren zijn hier welkom. Ze komen hier binnen en kunnen doen waar ze nood aan hebben op dat moment. Ze kunnen ook deelnemen aan workshops, die allemaal heel laagdrempelig zijn. Wie bieden hier ook een stukje hulpverlening aan voor zij die dat wensen. Het gebeurt allemaal op een vrij informele manier en helemaal op wat de jongere zelf wil.”

Lees verder onder de foto

Annelies

De opstart van OverKop Tienen was een beetje kunst- en vliegwerk. Een loods werd ter beschikking gesteld, maar die zag er eigenlijk niet uit en lag ook vol rommel. De jonge gasten staken zelf de handen uit de mouwen om er iets gezelligs van te maken. Intussen beschikt OverKop ook over mooie lokalen op de zolderverdieping van het gerenoveerde Immac-gebouw.

Jongeren overleggen in het OverKophuis geregeld samen wat ze gaan doen. Het is veeleer een open gedachtenwisseling. Heel wat ideeën liggen voorlopig op de plank. Ze konden geen uitvoering krijgen omwille van de coronacrisis. Het is wel een feit dat heel wat jongeren de weg naar het huis vonden door andere jongeren die hier al eerder over de vloer kwamen.

Lees meer onder de foto

overkop2

Het OverKop Huis in Tienen is een samenwerking van de jongeren, met de steun van de stad Tienen en de organisaties De Wissel, CAW Oost-Brabant, Zorggroep Alexianen, recent uitgebreid met Arktos Vlaams Brabant. Dat het Huis in Tienen werd opgericht lag niet echt in de lijn van de verwachtingen, maar de talrijke sociale organisaties in het Leuvense hebben er destijds op aangedrongen om Tienen voorrang te geven wegens het relatief geringe aanbod toen in Tienen.

Met de oproep vanuit Vlaanderen, gelanceerd begin dit jaar, via Minister Beke en het Agentschap Opgroeien, zal het aantal OverKophuizen de komende maanden uitbreiden tot 30 over Vlaanderen.

Een aantal jongeren boden de minister een paar performances uit waaruit toch blijkt dat er heel wat verborgen talent schuilt in de stad. Hij kreeg ook een rondleiding in de ateliers.

OverKop heeft zich intussen een vaste plek verworven. Met de stad en de jeugddienst wordt uitgekeken om van de loods in de Ooievaarstraat een ontmoetingsplaats voor de jeugd te maken.

Lees meer over