Minder inbraken en ongelukken in politiezone Getevallei: "Strijd tegen drugs blijft ook prioriteit"

politie combi

Goed nieuws uit de politiezone Getevallei waar de cijfer naar beneden gaan. Zowel het aantal inbraken als het aantal ongevallen met lichamelijk letsel gaan stelselmatig naar beneden, de strijd tegen drugsgebruik blijft eveneens een prioriteit. Dat blijkt uit een vergadering van de zonale veiligheidsraad op vrijdag 26 november.

De inbraken in de politiezone daalden in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). In 2020 (203) wordt er opnieuw een verdere daling met 22,5% vastgesteld. In 2021 zien ze, tot op heden nog steeds een dalende trend. “De coronacrisis zal in 2021 ongetwijfeld zijn invloed hebben gehad op de daling doordat men meer thuis was en er dus minder opportuniteiten waren om in te breken. Ondanks de nog steeds dalende cijfers, merken we dat na de verschillende lockdowns, criminelen opnieuw op pad zijn om veelvuldig inbraken te plegen. Het blijft dan ook essentieel om alert te blijven voor verdachte situaties en steeds onze politiedienst te verwittigen. Dankzij de goede samenwerking met de burgers werden reeds verschillende verdachten gevat en werden verschillende inbraken opgehelderd. Als politiezone blijven we dagelijks inzetten op veiligheid door enerzijds onze ploegen efficiënt in te zetten en anderzijds door het doorgedreven recherchewerk met gebruik van technologische middelen”, luidt het in het verslag.

Niet alleen het aantal inbraken daalde, er waren ook minder ongevallen met lichamelijk letsel, om precies te zijn van 134 in 2017 naar 114 in 2020, goed voor een daling van 14,7%. “In de voorlopige cijfers van 2021 stellen we echter een stijging vast inzake deze ongevallen, waarmee de nationale trend van de verkeersongevallen gevolgd wordt.”

Strijd tegen drugs blijft prioriteit

Het werd tijdens de vergadering ook duidelijk dat de politie de strijd tegen drugs nog steeds én van haar prioriteiten vindt. “Er werden in 2021 al heel wat inbeslagnames gerealiseerd in het kader van lopende onderzoeken. Ook  werd er verder ingezet op dit fenomeen door stelselmatige controles van plaatsen  die gekend zijn voor druggebruik. Door de intense samenwerking tussen onze diensten wordt de problematiek steeds beter in kaart gebracht en verzamelt men de nodige informatie om drugdealers te identificeren.”

Ook intrafamiliaal geweld daalt in de zone, 1104 in 2020 ten opzichte van 1158 meldingen in 2019 . “In 2021 lijkt deze daling zich voorlopig verder te zetten. Politiezone Getevallei blijft zich inzetten om de spiraal van geweld te doorbreken. In het kader van een nieuwe omzendbrief van het parket (Col 20/2020) worden er systematische herbezoeken afgelegd bij slachtoffers van intrafamiliaal geweld en tevens in dossiers van verontrustende opvoedingssituaties. Op deze manier worden dossiers goed opgevolgd en worden slachtoffers extra beschermd”, luidt het.

Tenslotte is de politiezone ook bezig met het ontwikkelen van een digitale tool (PatLoc) om de aanpak van overlast efficiënt te organiseren en nog beter te kunnen opvolgen.