Komt er een schaatspiste aan de Tiense Watervelden?

militair domein

De Vlaamse Regering heeft een kader uitgetekend voor de toekomstige ontwikkeling van de ‘Tiense Watervelden’ op het voormalige militaire domein van Goetsenhoven.

Vlaanderen laat daarbij onder meer de nodige ruimte voor nieuwe sportmogelijkheden in Tienen, zowel indoor als outdoor. Er start nu een traject waarin ook de buurtbewoners inspraak krijgen. “Dit wordt een project dat goed is voor de omgeving en voor de mensen. Natuur en sport slaan hier de handen in elkaar”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). "Op het voormalige militaire domein zijn prachtige opportuniteiten voor zwemmen en watersport, maar er is ook potentieel voor schaatsen.”

Het domein barst van het potentieel

Dit domein barst van het potentieel. Bovendien ligt het niet ver van de Tiense suikerfabriek, die al een tijd op zoek is naar mogelijkheden om water afkomstig uit het productieproces ergens naar te leiden, zodat het kan verwerkt worden en hergebruikt voor de drinkwaterbevoorrading. Maar er zijn ook heel wat nieuwe ontwikkelingen mogelijk, die nuttig zouden zijn voor de regio rond Tienen. Het project ‘Tiense Watervelden’ probeert dit alles mogelijk te maken. Er is wel een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) nodig dat het kader vastlegt waarin alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen. Dit zal bepalen welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er al dan niet gebouwd mag worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. 

Nieuwe sportmogelijkheden

De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor het GRUP ‘Tiense Watervelden’. In lijn met wat al bekend was, voorziet Vlaanderen ruimte voor een waterproductiecentrum, een bufferbekken ten dienste van de waterbevoorrading, trainingsinfrastructuur voor de lokale politie en brandweer en ruimte waarop de vliegclub haar huidige activiteiten kan verderzetten. Maar ook zijn er heel wat sportmogelijkheden, zoals waterrecreatie in open lucht, open ruimte die recreatief gebruikt kan worden en mogelijkheden tot indoor infrastructuur voor onder meer sport. Daarna gekoppeld zou ook een verblijfsinfrastructuur mogelijk zijn voor bijvoorbeeld jeugd-en sportkampen.

Traject met publieke raadpleging

Er start een heel traject met onder meer openbaar onderzoek en publieke raadpleging. Zo zullen buurtbewoners en Tienenaars hun stem kunnen laten horen. Het nieuwe GRUP toont wel dat alle betrokken partners –de Stad Tienen, de Vlaamse Overheid, de Provincie Vlaams-Brabant, de Tiense Suikerraffinaderij, de Watergroep, maar ook Defensie, VOKA, Fevia en de Boerenbond – veel (sportieve) ambitie hebben voor de site.

Lees meer over