Hinder verwacht tijdens onderhoudswerken Invalsweg en Vinckenboschvest, omleiding langs Groot Overlaar

Vinckenboschvest

Vanaf morgen moeten automobilisten rekening houden met verkeershinder op de Invalsweg en de Vinckenboschvest door onderhoudswerken.

Vanaf woensdag 22 maart vervangt een aannemer het asfalt door beton aan de linker afslagstrook op de Vinckenboschvest (N29) ter hoogte van de Tiense Suikerraffinaderi. Een week later, vanaf 27 maart, wordt 1 km verderop op de Invalsweg (N29) aan de zuidelijke kant van het kruispunt met de Getestraat (N221) gestart met het vervangen van betonplaten naar asfalt. Beide werven liggen in het verlengde van elkaar op dezelfde gewestweg en eindigen begin april.

Tijdens de werken aan de Invalsweg vanaf 27 maart wordt het kruispunt wel een week lang afgesloten ter hoogte van de zuidelijke tak en volgt alle verkeer een korte omleiding langs de Getestraat, Groot Overlaar en de Zuidelijke Ring en omgekeerd.

De linkse afslagstrook voor de suikerfabriek komende van de Bergévest ligt nu in asfalt. De afslagstrook vertoont door de vele draaibewegingen van het vrachtverkeer slijtage. Deze strook wordt opgebroken door de aannemer en vervangen door beton. Het beton zal nog een aantal dagen moeten uitharden. Tijdens het uitharden is geen activiteit te zien op de werf.

De betonplaten aan de zuidelijke tak van het kruispunt worden over de gehele breedte en tot een lengte van 50 meter opgebroken. Het beton wordt hier vervangen door volledig nieuwe asfaltlagen over de gehele breedte van het kruispunt Invalsweg (N29) met de Getestraat.

Doorgaand verkeer

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook op Vinckenboschvest gegarandeerd. Om veilig te kunnen werken zonder dat het doorgaand verkeer onverwachts over deze vers aangelegde betonstrook zou rijden, neemt de aannemer in beide richtingen het linkse rijvak volledig in. Ook beide parkeerstroken worden ingenomen, zodat het verkeer veilig over 1 rijstrook kan blijven rijden.

Ter hoogte van de afslagstrook richting Moespikvest wordt er dan ook een tijdelijk parkeerverbod ingelast. Voor voetgangers is er geen hinder en fietsers kunnen het fietspad blijven gebruiken. Mogelijk ondervindt ook het openbaar vervoer vertragingen. Er is geen bushalte aanwezig binnen de werfzone.

Meer info vind je via deze link: www.wegenenverkeer.be/tienen

Lees meer over