€ 300.000 subsidie voor renovatie woningen

Archieffoto

De stad Tienen heeft € 300.000 aan subsidies in de wacht gesleept voor de renovatie van 10 woningen. Met dit geld kunnen 10 eigenaars, die zich dit anders financieel niet zouden kunnen veroorloven, hun woning laten renoveren en energiezuiniger maken.

In maart 2017 startte de stad Tienen samen met de provincie Vlaams-Brabant een pilootproject op voor de heropleving van de benedenstad. De provincie stelde toen € 300.000 euro ter beschikking voor de renovatie van tien woningen. “Per woning kon er € 30.000 euro in ‘subsidieretentie’ gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Delvaux. “Subsidieretentie wil zeggen dat het bedrag geleend wordt aan de gezinnen onder bepaalde voorwaarden om hun woning te verbeteren. Het bedrag moet worden terugbetaald op het moment dat de woning verkocht of geërfd wordt bij overlijden. Met dit project pakken wij ook de herwaardering van wijken aan.”

Het project richtte zich vooral op mensen die eigenaar zijn van een woning, maar met een beperkt inkomen of pensioen niet de nodige financiële middelen konden opbrengen voor broodnodige renovatiekosten of energiebesparende maatregelen.

Wooninfopunt

Schepen Delvaux: “In de loop van 2018 en 2019 werden uiteindelijk negen woningen in de benedenstad grondig gerenoveerd. De werken werden door de renovatiebegeleiders van de provincie van A tot Z ondersteund. De stad, via het wooninfopunt van het IGS ‘Best wonen tussen Zoet en Zout’ en het OCMW Tienen leverden administratieve ondersteuning en hielpen bij de aanvragen van de premies en de technische woningcontroles. In 2020 werd er opnieuw een dossier voor tien woningen goedgekeurd, waarbij er € 300.000 euro ingezet werd om woningen in Tienen te renoveren. De afronding van de renovaties van deze woningen wordt in het voorjaar verwacht.”

De formule slaat duidelijk aan en dat is vooral te danken omdat deskundige begeleiders de eigenaars bijstaan in het nemen van beslissingen om hun woningen te verbeteren. De provincie bevestigt nu voor de derde keer een vervolg aan het project te willen breien en kent opnieuw € 300.000 aan subsidies toe voor 10 dossiers.

“Wij zijn heel tevreden dat we deze subsidies opnieuw in de wacht slepen”, vertelt Delvaux. “In deze tijden met zeer hoge energiekosten zijn deze subsidies meer dan welkom. Het verwarmen van woningen vraagt de meeste energie en is verantwoordelijk voor bijna een derde van de CO²-uitstoot.”

Voor informatie kan je terecht bij Liliane Vanhelden – coördinator IGS Best Wonen tussen Zoet & Zout - tel 016 80 57 41, gsm 0498 92 57 17.

Lees meer over