Eind maart starten rioleringswerken in Hakendover

rioleringswerken

De stad Tienen en Fluvius plannen wegenis- en rioleringswerken in de Bosschelstraat, Keienpoelweg en Eliksemstraat in Hakendover. Eind maart starten de werken.

Vanaf 22 maart zal de Keienpoelweg  afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Bij de rioleringswerken in de Bosschelstraat, Keienpoelweg en Eliksemstraat zal een gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater aangelegd worden. Het afvalwater dat momenteel nog in de grachten geloosd wordt, wordt aangesloten op de waterzuivering. In de Bosschelstraat moeten voorafgaand aanpassingen gebeuren aan de nutsleidingen. Hier wordt een nieuwe middenspannings kabel aangelegd en wordt de waterleiding gerenoveerd.

“In de Bosschelstraat maken we van de gelegenheid gebruik om de weg te vernieuwen in asfalt”, vertelt schepen van infrastructuur Tom Roovers. “Er wordt ook een nieuw voetpad in grijze betonstraatstenen aangelegd en we voorzien uitwijkstroken om het landbouwverkeer te laten kruisen. In de Keienpoelweg en Eliksemstraat wordt de bestaande rijweg enkel opgebroken voor zover noodzakelijk voor de rioleringswerken. Na de werken wordt de weg terug hersteld.”

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Van eind februari tot eind maart wordt de riolering op het terrein van de stichting Delacroix aangelegd. Vanaf 22 maart tot eind april: aanleg riolering Keienpoelweg. Eind maart tot half mei volgt dan de aanleg nutsleidingen in de Bosschelstraat, half mei tot eind juni rioleringswerken in de Bosschelstraat, onmiddellijk gevolgd door de wegeniswerken. Daarna komt de Eliksemstraat aan de beurt. In een eerste fase wordt de Keienpoelweg van 22 maart t/m 28 april ’23 afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Eliksemstraat en de Sint-Truidensesteenweg. Een omleiding wordt voorzien via de Sint-Truidensesteenweg/Eliksemstraat.

Lees meer over