Comités Leefbaar en Bereikbaar Tienen halen voorlopig slag thuis, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart trekt bouwaanvraag in

20 november 2023 | 11u38 | Gepost door redactie
heilig hart

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart heeft haar aanvraag ingetrokken voor de bouw van een nieuw complex aan het Houtemveld in Tienen. Het Ziekenhuis deed dat op eigen initiatief terwijl het Openbaar Onderzoek nog niet afgerond was. "Over de reden waarom wordt niet gecommuniceerd. Meer dan waarschijnlijk nam het die beslissing na de vernietigende bezwaarschriften die de verzamelde Actiecomités indienden tegen het voorgestelde project", luidt het bij Comités Leefbaar en Bereikbaar Tienen die met het nieuws naar buiten komen.  

Comités Leefbaar en Bereikbaar Tienen, een bundeling van verschillende actiecomités, zijn niet tegen de komst of de bouw van een nieuw Ziekenhuis in Tienen maar ze zijn wel gekant tegen de manier waarop het dossier werd aangepakt. Volgens hen werd er niet de nodige zorg besteed aan de keuze van de locatie, de inplanting op de locatie en de nalatigheid om de mogelijke negatieve impact te willen beperken.

De aanvraag om een nieuw ziekenhuiscomplex te bouwen op de site van het Houtemveld dateert van september. Toen startte het Openbaar Onderzoek naar de haalbaarheid van het project. Amper twee maanden na de start, werd de aanvraag alweer ingetrokken door het Regionaal Ziekenhuis zelf. Door het stadsbestuur en het Regionaal Ziekenhuis werd hierover niet gecommuniceerd, waarschijnlijk liggen de bezwaarschriften die actiecomités indienden aan de basis van deze beslissing”, luidt het bij Comités Leefbaar en Bereikbaar Tienen.

Volgens hen zou de komst van een nieuw ziekenhuis in de omgeving van Houtemveld de ontsluiting en bereikbaarheid van dat deel van de stad alleen maar moeilijker maken, zelfs onmogelijk op piekmomenten.

“Dat maakt van de Houtemsite eigenlijk de minst geschikte locatie van vier en leidde tot terechte en grote ongerustheid bij de omwonenden.”

Locatie niet meest geschikte

Omdat de stad, zo zeggen de actiecomités, geen mobiliteitsstudie uitvoerde, gingen ze zelf aan de slag en deden ze een aantal verkeersonderzoeken.

“Die toonden onomstotelijk aan dat de gekozen locatie absoluut niet geschikt is, zonder de nodige infrastructurele ingrepen aan Vesten en ontsluitingswegen. De bezwaarschriften maakten brandhout van het MER rapport dat de inplanting van het nieuwe complex aan de Houtemsite moest verantwoorden. Normaal zou de bouwwerkzaamheden in februari 2024 beginnen. Dat het project nu vertraging oploopt is zeker. Voorlopig kunnen de buurtbewoners even opgelucht adem halen. Maar hoe het nu verder moet is onduidelijk. Wordt het project aangepast? Is het definitief van de baan? Of zegeviert eindelijk het gezond verstand en wordt uitgekeken naar een betere locatie?”, besluiten de actiecomités die de betrokkenen oproepen om “met de nodige sérieux dit belangrijke project tot een goed einde te brengen.”

Vooruit Tienen steunt actiecomités

Ook de Vooruit oppositie stelt zich vragen over het dossier. “In januari stelden we tot onze verbazing vast dat er ontwerpplannen werden gelanceerd voor de nieuwe ziekenhuissite, zonder een grondige voorafgaandelijke mobiliteitsstudie, en dat er daarover ook met geen woord gerept werd in het nieuwe Bereikbaarheidsplan, dat is  absurd. Daarop beloofde het stadsbestuur een bijkomende studie naar de mobiliteitsimpact”, reageert Nele Daenen, fractieleider van Vooruit Tienen. “Maar het kon blijkbaar nog straffer want negen maanden later, bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, kon het stadsbestuur op de gemeenteraad van september nog altijd haar beloofde mobiliteitsstudie niet voorleggen. Dit dossier, dat zo belangrijk is voor de zorgverlening en tewerkstelling in onze stad en bij uitbreiding voor onze regio, is vanuit de stad volledig mismeesterd. Men is veel te nonchalant omgesprongen met de terechte bezorgdheden van bewoners en met het behartigen van de belangen van het Ziekenhuis Heilig Hart. Bovendien blijft het verdacht stil over de intrekking van de aanvraag tot vergunning. Er wordt op geen enkele manier iets over gezegd. Hoe het nu verder moet, is dan ook totaal onduidelijk. Vooruit vindt nochtans dat de buurtbewoners het recht hebben om hierover meer duidelijkheid te krijgen.” 

De oppositiepartij zal op de gemeenteraad van 30 november meer duidelijkheid vragen en de optie aankaarten om een andere locatie te overwegen die "minder impact heeft voor de leefbaarheid en de mobiliteit."

Anderen denken er anders over

Tienen Vooruit, die recent bekend maakte samen met cd&v naar de kiezer te trekken, ziet dat anders. 

"De socialisten trachten op goedkope wijze onrust te zaaien door een aantal feiten uit de context te halen", ‘aldus raadslid Els Moyens. "Men moet de dingen correct vertellen. Het ziekenhuis moet zoals elke instantie een volledig dossier indienen bij een aanvraag . Het is in het kader van die procedure dat er een aantal vragen zijn gekomen vanwege de bevoegde instanties. Het is dus manifest onjuist nu te suggereren dat de locatie ter discussie zou staan. Wij vinden vanuit onze fractie het ook net positief en belangrijk dat er bijkomend aandacht zal besteed moeten worden aan de mobiliteit en de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis, een bezorgdheid die wij van in den beginne hebben gedeeld!’

Ziekenhuis reageert

Volgens algemeen directeur dr Hans Struyven moeten de feiten in een juist daglicht bekeken worden. 

"De feiten moeten correct worden weergegeven. We hebben de aanvraag voor de omgevingsvergunning niet teruggetrokken tijdens het Openbaar Onderzoek, maar in een latere fase, tijdens de Provinciale Omgevingsvergunningscomissie (POVC) werd meer duidelijkheid gevraagd, voornamelijk over het gevoelige thema mobiliteit. In afwachting van verder onderzoek kregen we het advies om de aanvraag tijdelijk terug te trekken. We werken samen met ons architectenbureau, de Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken om ons dossier, dat in het verleden al stevig onderbouwd werd met cijfers uit onder andere het locatie-onderzoek in opdracht van de provincie en MOW, nog verder te versterken.  De bedoeling is om de aanvraag daarna weer zo snel mogelijk in te dienen."

Het tijdelijk terugtrekken van de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft enkel tot doel een betere oplossing te vinden voor alle partijen op de locatie St.-Jan, aldus de verantwoordelijken. “RZ Tienen doet er alles aan om kwaliteitsvolle zorg te leveren. Een goede bereikbaarheid van onze nieuwbouwcampus is voor ons óók van levensbelang. Ik kan dus verzekeren dat we het mobiliteitsvraagstuk met de grootste aandacht bekijken. Daarbij houden we ook rekening met de leefbaarheid voor alle buurtbewoners, die tijdens onze info-momenten trouwens voornamelijk positief reageerden op de plannen. Het belangrijkste is dat deze campus er komt, want de vernieuwing is nodig om kwaliteitsvolle zorgverlening in de regio te blijven garanderen. Ik hoop dan ook dat dit dossier verder in alle sereniteit kan afgewerkt worden zodat de bewoners van onze regio verder kunnen genieten van kwaliteitsvolle nabije zorg.”

Lees gratis verder in onze app

Download gratis onze app om dit artikel verder te kunnen lezen,
beschikbaar voor Android en iOS.

Download in de App Store Ontdek het op Google Play