Buurtcomité ziet nieuwe bushalte niet zitten: "Zeer nefast voor veiligheid en infrastructuur"

Buurtcomité

Het buurtcomité De Moerasvrienden verzet zich tegen een nieuwe bushalte in de Danebroekstraat. De halte zou moeten dienen als centrumhalte om de Grote Markt te bedienen. Zij vinden die halte niet opportuun. omdat de bussen schade zouden aanbrengen aan de infrastructuur en bovendien de veiligheid in de buurt in het gedrang zouden brengen. De meerderheid ziet dat anders. 

Het actiecomité bestaat uit inwoners van de Broekstraat, Danebroekstraat en Rijschoolstraat.

“We zijn enorm verbaasd over de plannen om in de Danebroekstraat een halte te voorzien. Buurtbewoners zijn op geen enkele manier hiervan op de hoogte gebracht, we hebben toevallig vastgesteld dat het onderdeel uitmaakt van het Bereikbaarheidsplan zoals dat op volgende gemeenteraad zal voorliggen. Het is onbegrijpelijk dat voor dergelijke ingrepen, die een directe – en belangrijke impact hebben op de leefbaarheid van de buurt, buurtbewoners niet geïnformeerd worden en er geen overleg met hen is”, zegt Jonathan Scarlino van het comité.

Volgens de actievoerders wordt er voorzien in 4 dubbele gelede bussen per uur. “Die moeten dan een scherpe bocht nemen ter hoogte van de basisschool. Niet alleen komt dit de leefbaarheid niet ten goede, het is ook geen goede zaak voor de veiligheid aan de school en het nabijgelegen rusthuis. De staat van de betrokken straten leent zich ook helemaal niet om er dergelijke bussen te laten doorrijden. Gezien de moerassige ondergrond van de Boekstraat en de Danebroekstraat zal er onvermijdelijk schade worden aangebracht zoals dat in het verleden ook al gebeurde”, gaat Rico Roovers verder.

Meerderheid ziet dan anders

Schepen voor Duurzaamheid en Mobiliteit Liebeth Vanderloock (Cd&v) noemt het plan een toekomstvisie. “Voor ons is veiligheid een absolute prioriteit, maar wij willen ook met zekerheid dat bussen van De Lijn terug tot in het centrum van de stad komen. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en dit lijkt het meest voor de hand liggend, temeer omdat er, op de plaats waar wij nu een bushalte voorzien in de Danebroekstraat, er een mooie, snelle en milieuvriendelijke verbinding met de Grote Markt kan gecreëerd worden. Wij hebben de scenario’s uitvoerig getest, ook met een gelede bus en die blijken perfect te werken. Mocht nu toch blijken dat er een hinderlijke situatie zou ontstaan, is het nog altijd mogelijk om over te stappen naar een ander draaiboek. Dat zou betekenen dat bussen van De Lijn langs de Vesten rijden, met een halte voor het museum. In dat geval moet het verkeer in de Delportestraat omgekeerd worden.”

Lees meer over