Bewoners sociale huurwoningen kregen geen sociaal tarief waar ze wèl recht op hebben

sociaal wonen

In juni kreeg Vooruit Tienen inzage in extreem hoge afrekeningen bij bewoners van het sociale appartementsblok in de Driemolenstraat in Tienen. “Sommige bewoners kregen plots eindafrekeningen van meer dan 2.500 euro, een veelvoud van het pensioenbedrag waar sommigen onder hen mee moeten rondkomen”, zegt fractieleider Nele Daenen.

Voor de meeste bewoners is dit een financieel drama dat hun veel slapeloze nachten bezorgt.

Nele Daenen: “Om die reden bracht ik dit probleem op de gemeenteraad van juni 2022. De vraag werd echter vakkundig van de tafel geveegd. Volgens schepen Delvaux moest de vraag gesteld worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz en is de stad hier niet bij betrokken. Nochtans zijn de meeste partijen uit de meerderheid in onze stad vertegenwoordigd in de raad van de bestuur van de huisvestingsmaatschappij en mag je van deze partijen verwachten dat ze hun mandaat met voldoende engagement uitoefenen.”

Lees verder onder de foto
sociaal wonen2

Faalt het sociale beleid van de stad?

“We zijn blijven luisteren naar deze mensen en hoorden de afgelopen dagen dat er nog steeds niets gebeurde om de nodige ondersteuning te kunnen geven”, aldus raadslid Bart Thomas. “Tot op heden hebben zij niemand gehoord of gezien. Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij werd weliswaar een afbetalingsplan opgemaakt als de bewoners hierom vroegen. De bewoners krijgen zo een jaar de tijd om de gigantische bedragen op te hoesten, zo niet, krijgen ze te maken met de advocaat van de maatschappij, zo staat te lezen in de brief van Cnuz.”

Thomas: “Vanuit het OCMW werd er geen initiatief genomen om met alle partijen aan de tafel te gaan zitten om na te kijken of de berekening van het factuur wel klopt, hoe de afbetaling beter kan georganiseerd worden en hoe deze mensen beter begeleid kunnen worden. Nochtans was schepen van sociale zaken Ine Tombeur wel degelijk op de hoogte van de situatie maar nam zij zelf geen enkel initiatief om voor een oplossing te zorgen. Daarom hebben wij bij de Vooruit fractie beslist om zelf het initiatief in handen te nemen.”

Sociaal tarief voor gas

“Bij nazicht van de facturen bleek dat voor de betrokken gezinnen het sociaal tarief voor gas, waar zij recht op hebben, niet wordt toegepast. Meer zelfs, wij kregen een mail te zien waarin Cnuz letterlijk zegt dat omwille van een gemeenschappelijke aardgasteller er geen sociaal tarief kan aangevraagd worden voor de bewoners”, zegt Nele Daenen.

“Uit navraag en onderzoek blijkt echter dat voor huurders van sociale appartementen met een verwarming op aardgas via een gemeenschappelijke installatie het sociaal tarief wel degelijk kan gehanteerd worden als de beheerder van het gebouw een aanvraag doet. Wij kunnen dus alleen vaststellen dat verantwoordelijkheden niet worden opgenomen en dat deze mensen koudweg aan hun lot worden overgelaten.

Vooruit Tienen vraagt met aandrang dat alle partijen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Cnuz, het OCMW en de bewoners, zo snel mogelijk gaan samenzitten om dit probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat deze situaties in de toekomst veel beter worden opgevolgd. Daarnaast verwacht Vooruit dat maatschappij Cnuz het nodige onderneemt om met terugwerkende kracht het sociaal tarief te laten toepassen zodat de factuur kan herrekend worden. We vragen eveneens uitdrukkelijk dat de huidige meerderheid en hun vertegenwoordigers binnen Cnuz hun verantwoordelijkheden opnemen om deze situatie per direct in het belang van de bewoners geregulariseerd te krijgen.

Lees verder onder de foto
Guy Dumst
Voorzitter reageert verontwaardigd op aantijgingen

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik verontwaardigd ben over de uitspraken die in dit artikel vermeld staan”, reageert Guy Dumst, voorzitter van huisvestingsmaatschappij CNUZ. “Hier worden stellingen ingenomen die ik absoluut niet kan aanvaarden of tolereren. Ik zie hier woorden staan als falend sociaal beleid vanuit de Stad Tienen! Dat de afgevaardigden hun engagement niet goed zouden uitoefenen! Dat de betrokken gezinnen/personen wel recht hadden op een sociaal tarief! Enz… Dit zijn permanente onwaarheden. Zo te zien zijn de mensen die dit hebben aangegeven uit op iets anders, dan dat de problematiek die ze aankaarten, willen aangepakt zien worden.”

Guy Dumst: “Ik kan meegeven dat de bevoegde schepenen en de afgevaardigden aan dit dossier hard hebben meegewerkt, en dat onze maatschappij deze problematiek voordat de hoge afrekeningen in de bus vielen, hebben aangekaart bij de hogere instanties die hier verantwoordelijk voor zijn (dit kan gestaafd worden met documenten). Het is Cnuz met zijn bestuur en afgevaardigden die dit onrecht hebben aangekaart en het lont hebben aangestoken tot op het hoogste niveau. Deze onderhandelingen zijn nog steeds bezig en gaan mijn inziens de goede kant op. Maar ik communiceer maar wanneer dit is afgerond. Weet dat de tussenkomst van Cnuz/Stad/afgevaardigden er zal voor zorgen dat er in gans Vlaanderen waar dit probleem zich voordoet er een oplossing zal voor komen. En als ik dit dan lees, ben is zeer teleurgesteld dat deze inspanningen worden afgebroken.”

Lees meer over