Aantal inbraken daalt in politiezone Getevallei

Koersfietsen gestolen

Het aantal inbraken in de politiezone Getevallei daalt. Het aantal woninginbraken in 2023 is zelfs uitzonderlijk laag. Dat bleek op de zonale veiligheidsraad waar de cijfers werden voorgelegd.

Het aantal inbraken, dat wil zeggen ook die in horecazaken, kantines, scholen en en andere locaties,  in de politiezonde daalde in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar 2018 (347). De jaren 2020 en 2021 waren atypische jaren omwille van de coronacrisis. En in 2022 werden inbrekers terug actiever en waren er 245 inbraken, nog altijd minder dan in 2019. In de eerste tien maanden van 2023  waren er dat 164

“Voor het aantal woninginbraken staat de teller in 2023 voorlopig op 67 inbraken, wat uitzonderlijk laag is. Toch willen we onze burgers oproepen om alert te blijven, zeker met de donkere dagen in het verschiet.”

Het aantal ongevallen, met lichamelijk letsel en stoffelijke schade, bedraagt in de eerste tien maanden van dit jaar 755, in 2022 waren er het in totaal 920.

Ook focus op andere zaken

Het percentage van bestuurders die vluchtmisdrijf pleegden, steeg in 2022 (14,8%) maar in 2023 blijven die tamelijk laag (8,3%). Dit gaat dan specifiek over vluchtmisdrijf na een ongeval met lichamelijk letsel. De ongevallen met stoffelijke schade waarbij men de vlucht neemt, stijgen wel.

Omdat drugs voor overlast zorgen en een onveiligheidsgevoel creëren blijven ze die problematiek ook nauwgezet opvolgen. “In 2023 werden er dankzij goed speurwerk, heel wat daders gearresteerd en ook grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Preventieve patrouilles en een gespecialiseerd team binnen de recherchedienst dragen bij aan het realiseren van deze resultaten.”

Tekst: Laurien Holsbeeks

Lees meer over