8.000 nieuwkomers, dat vraagt een andere aanpak

Plan Samenleven

Tienen en Landen tellen samen meer dan 8.000 inwoners met een andere nationaliteit van buiten de Europese Unie. Het is een enorme opgave om zo’n diverse groep te helpen integreren. De twee steden werken voortaan samen en komen daardoor in aanmerking voor € 104.000 extra subsidie via het Plan Samenleven.

“Die extra middelen laten ons toe om twee brugfiguren voor onderwijs en dienstverlening, Rasha in Tienen, en Noura in Landen aan te werven”, aldus de Tiense schepen voor Mensen Ine Tombeur en haar Landense collega voor integratie Lore Fourie. “Beide dames hebben een migratieachtergrond, zijn intussen heel goed geïntegreerd maar spreken nog perfect de thuistaal van hun geboorteland, hetgeen voor de twee steden een waardevolle hulp is bij contacten met diensten en scholen. Een ander deel van die gelden kunnen wij aanwenden om oefenkansen Nederlands voor volwassenen uit te breiden.

Ouders in een kwetsbare situatie zijn niet altijd geneigd om dienstverlening in te schakelen of hulp te vragen aan de OCMW’s, ondanks het recht dat ze daarop hebben. “Anderzijds zijn hulp- en dienstverleners er zich niet altijd van bewust welke drempels personen in een dergelijke situatie ervaren”, zegt SAAMO (Samen uitsluiting aanpakken) directeur Vlaams-Brabant Dirk Masquillier. “De brugfiguren maken via de school contact met deze gezinnen en brengen hen waar het nodig en wenselijk is in contact met instanties die kunnen helpen. Het helpt hen in grote mate zichzelf te beredderen.” 

lees verder onder de foto
Rasha en Noura
Rasha Al-Asadi is brugfiguur onderwijs Tienen, haar collega Noura Aznay doet hetzelfde in Landen.

"De brugfiguur is ook voor scholen een noodzakelijke schakel in hun contacten met ouders die moeilijk te bereiken zijn", duidt Kirsten Saenen, stafmedewerker van SAAMO Vlaams-Brabant. Zo is in het verleden vaak gebleken dat zij helemaal afwezig bleven op oudercontacten. De twee steden rekenen erop dat het komende jaar minstens 220 kwetsbare gezinnen kunnen ondersteund worden. Beide dames krijgen bij hun taak coaching en aansturing van het Agentschap Integratie en Inburgering. "Maatschappelijk kwetsbare gezinnen worden persoonlijk ondersteund. De brugfiguur kan een gezin doorverwijzen naar welzijnsdiensten en vrijetijd. Ook helpt een brugfiguur lokale dienst- en hulpverlening om bestaande drempels voor gezinnen in een kwetsbare situatie weg te werken.

Lees verder onder de foto.
Onderwijsnetwerk

Ongeveer tegelijk met het Plan Samenleven start de stad met een nieuwe structuur voor samenwerking tussen scholen, onderwijs- en welzijnspartners, het Tiens OnderwijsNetwerk of kortweg TON. Het netwerk is onrechtstreeks een uitlover van de coronacrisis. Tijdens die periode werd bijna wekelijks een crisisoverleg georganiseerd waar coronamaatregelen werden besproken. Al snel kwamen er andere thema’s aan bod. Er werden net-overschrijdende afspraken gemaakt. Alle scholen en meewerkende welzijnspartners voelden de noodzaak aan om de opgebouwde samenwerking verder te zetten en acties te nemen in de komende jaren.

De uitdagingen die de scholen zichzelf opleggen zijn niet min. Zo willen zij acties stimuleren rond kinderarmoede, ouderbetrokkenheid, taalstimulerende activiteiten, grensoverschrijdend gedrag, mentaal welzijn bij jongeren, LGBTQ+ en daarnaast ook hun stem laten doorwegen bij het mobiliteitsplan Tienen, veilige schoolomgevingen, culturele activiteiten, sport na school, museumbezoeken. Er ligt duidelijk nog heel wat werk op de plank dan alleen maar lesgeven.

Onderwijsnetwerk2
Alle Tiense onderwijspartners spraken af om nauwer samen te werken.

Lees meer over