"Vlaamse Overheid pleegt contractbreuk met stikstofakkoord", zegt gemeente Linter

Runderen in Linter

Normaal hebben de gemeenten tot 1 augustus 2022 de tijd om een advies te formuleren over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, maar de gemeente Linter heeft, rekening houdend met de bezwaren van inwoners nu al een advies opgesteld. “Het is onaanvaardbaar dat geldig verleende vergunningen met alle noodzakelijke adviezen plots ingetrokken of ingekort worden. Hierdoor wordt de overheid steeds meer beschouwd als een onbetrouwbare partner. De Vlaamse regering pleegt hierdoor contractbreuk”, luidt het.

“We hebben in Linter een 40-tal land- en tuinbouwbedrijven die we moeten beschermen, en we hebben heel wat bedenkingen bij het Vlaamse stikstofakkoord. Er kwamen bij het openbaar onderzoek 10 bezwaren binnen in Linter, niet alleen uit de landbouwsector, maar ook van particulieren. We hebben daar rekening mee gehouden voor het indienen van onze bezwaren”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

“We vragen ons af waarom er in land- en tuinbouw andere normen worden gehanteerd als in de industrie. Wij moeten boeten omdat 50% van de uitstoot uit het buitenland komt. Er is zoveel nieuwe technologie ontwikkeld. Waarom daar geen rekening mee houden en dat realiseren?”

“ De Vlaamse Regering pleegt contractbreuk door vervroegd landbouwbedrijven  met een geldige vergunning te sluiten. Deze maatregelen hebben enorme gevolgen voor de landbouwgezinnen, maar dragen nauwelijks bij aan de effectieve doelstellingen. Het is onaanvaardbaar dat geldig verleende vergunningen met alle noodzakelijke adviezen plots ingetrokken of ingekort worden. Hierdoor wordt de overheid steeds meer beschouwd als een onbetrouwbare partner”, besluit de burgemeester.

Lees meer over