Discussie over sport en cultuursite Drieslinter blijft aanslepen: megaproject of gewoon een sportcentrum?

Zo zal het nieuwe sportcomplex eruit zien

Open VLD klaagt niet voor de eerste maal het dure kostenplaatje van het geplande sport- en cultuurcentrum aan de Molenstraat in Drieslinter aan. “Open Vld-Linter heeft een eerste veldslag gewonnen want de padel-terreinen komen er niet”, zegt Eddy Ladang, fractieleider voor Open VLD. “Veldslag gewonnen? Wij hebben gewoon samen met de omwonenden op de infomarkt afgesproken om de padelterreinen af te voeren. Daar heeft Open VLD geen verdienste aan”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

Het oorspronkelijk kostenplaatje bedroeg een 3 tot 5 miljoen euro.  Reeds in juli 2016 heeft Open Vld-Linter een enquête gehouden onder de omwonenden.  Daaruit bleek dat er vooral een gebrek was aan informatie. In 2017 heeft onze fractieleider Eddy Ladang aan de alarmbel getrokken wat betreft de kostprijs van dit project.  Dit jaar mochten we dan vernemen dat het gebudgetteerd bedrag in twee begrotingswijzigingen verhoogd werd tot maar liefst 10 miljoen euro.”

“ En dit is nog onvoldoende.  Daar de aankoop van de gronden en de afbraak van de bestaande kantines met asbest betaald worden door de gemeente, zal de huidige kost tussen de 13 à 15 miljoen euro liggen.  Gezien de huidige prijsstijgingen in de bouw vreest Open Vld-Linter er voor dat zelfs 15 miljoen euro niet genoeg zal zijn. Heeft een kleine gemeente als Linter zo een megaproject nodig? Moet er echt een voetbalterrein met kunstgras aangelegd worden?”, aldus Open VLD Linter. De partij stelt voor de helft van het bedrag te investeren in wachtbekkens. 

Lees verder onder de foto

De Linde Linter technische dienst
De Linde, ongeschikt voor cultuur, wordt huisvesting technische dienst

Reactie burgemeester

Spijtig dat Open-VLD schitterde door afwezigheid op de INFOmarkt van 16 juni 2022 waarop alle inwoners uitgenodigd waren. Open-VLD heeft in het verleden ,al sinds 2000, steeds maar altijd dezelfde kritiek laten horen dat Linter één van de weinige gemeenten in de regio is die op het vlak van infrastructuur voor sport en cultuur weinig te bieden heeft. Daarom nu deze inhaalbeweging.

Investeren in jeugd is immers een sociaal maatschappelijke investering: eigen jeugd via sport en cultuur zinvol. Wij hebben in de vorige en ook in deze legislatuur de leninglastspectaculair afgebouwd met het oog op toekomstige investeringen. En deze investeringen dienen zich nu aan met de sport- en cultuursite. Wij weten ook dat koken geld kost. En dat de bedragen waarover sprake waren in 2015 zijn niet meer deze van vandaag.

Dit is geen mega project maar een sobere investering in een multifunctionele site met een cultuurzaal, cafetaria en kleedkamers en een drietal sportterreinen. Door dit project realiseren wij in één klap sportaccommodatie naast cultuurmogelijkheden en degelijke huisvesting voor onze technische diensten in de huidige “de LINDE “, een oude fabrieksloods, ooit aangekocht onder Open VLD,  die niet geschikt is noch voor sport, noch voor cultuurevenementen”, tot daar de reactie van burgemeester Marc Wijnants.

“Bij de voorstelling van het charter met de voetbalverenigingen en de aankoop van de gronden en het RUP, sond nochtans iedereen achter het project”, aldus de burgemeester.

Lees verder onder de foto

Sport en cultuurcentrum Linter
Een visualisatie van hoe het sport- en cultuurcentrum er zal uitzien

Sport - en cultuurcentrum

De gemeente Linter bouwt volgend voorjaar een nieuw sport- en cultuurcomplex aan de Molenweg in Drieslinter. De aanzet hiervoor werd al 7 jaar geleden gegeven toen de gemeente alle voetbalclubs een charter liet ondertekenen om tot een fusie te komen. In ruil zou er een nieuwe centrale site komen, niet alleen voor voetbal, maar ook voor cultuur. De bouw komt er en er wordt gehoopt de site in gebruik te nemen tegen de zomer 2024.

In het nieuwe complex is dus niet alleen plaats voor voetbal en sport. Via een foyer wordt de nieuwe voetbalkantine gescheiden van de cultuurzaal. Die laatste zal beschikken over een uitschuifbare tribune, die plaats biedt aan ongeveer 200 mensen. Daarvoor kunnen nog eens stoelen geplaatst worden voor een 100-tal personen. Er zijn twee voetbalterreinen voorzien in natuurgras en één in kunstgras, terreinen voor de jeugd, beach volley en basket.

Lees meer over