Te weinig publieke laadpalen in Landen: ‘de Vlaamse Regering is veel te traag’

Schepen Joeri Roosen wil meer en sneller laadpalen

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, stelde een plan op om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op het openbare domein in Vlaanderen te faciliteren. “De Vlaamse overheid komt de voorziene timing van het dossier echter niet na. En in Landen is de nood aan publieke laadpalen groot”, aldus schepen Joeri Roosen.

Eén van de doelstellingen van het plan van de Vlaamse overheid  is om de steden en gemeenten te ontzorgen en  zoveel mogelijk eenvormigheid en schaalvoordelen te creëren. De aanvragen tot plaatsing van een laadpaal zullen rechtstreeks worden behandeld via een centraal digitaal loket. De realisatie van het laadpunt zal gebeuren door de gekozen uitbaters, in nauw overleg met stad of gemeente en de elektriciteitsnetbeheerder. De Vlaamse regering voorzag dat de opdracht zou gegund worden februari-april 2022 waarna de uitrol zou volgen,  maar de Vlaamse overheid komt de voorziene timing van het dossier niet na. Op dit moment is er zelfs nog steeds geen aanbesteding en geen zicht op timing voor de uitrol.

Zeven publieke laadpunten

Joeri Roosen (CD&V), schepen bevoegd voor planning en mobiliteit, legt uit:  ‘In Landen zijn er momenteel slechts zeven publieke laadpunten. De nood aan meer publieke oplaadpalen is groot. Inwoners die gestimuleerd of door de werkgevers verplicht worden om over te schakelen naar elektrisch rijden en thuis niet kunnen opladen, vinden op dit moment dus geen oplossing. Ook wij, als lokaal bestuur, moeten zelf oplossingen zoeken om o.a. elektrische deelmobiliteit uit te rollen op openbaar domein. Onze dossiers en dienstverlening lopen grote achterstand op door de lange wachttijd op de uitrol vanuit de Vlaamse regering. Wij dringen er bij de Vlaamse regering op aan om de nodige maatregelen in dit dossier te nemen”.

Lees meer over