Sociaal huisvestigingsproject komt langzaam van de grond: "Voorrang aan inwoners van Landen"

Onder andere Gino Debroux, Saartje Ieven, René Ruytinx en Jo Coëme scharen zich achter het project

In Landen komt er schot in het geplande sociaal huisvestigingsproject aan de Ernest Pitonlaan en de E.Moyaertslaan. “De vele overlegmomenten hebben geleid tot een mooie architecturale inplanting van 83 woongelegenheden”, vertelt Jo Coëme, woordvoerder van de wijkraad Betsveld die in juli 2022 werd opgericht om constructief en kritisch mee te werken aan de realisatie van het grootschalige en centraal gelegen sociaal huisvestigingsproject.

Het lokaal bestuur koos er al in 2020 voor om,  in samenwerking met de sociale woonmaatschappij Cnuz en projectontwikkelaar Cosimco, het project te realiseren.

Op de site van het voormalig kinderdagverblijf komen er 69 huurappartementen, 12 koopappartementen en 2 koopwoningen via de CBO-procedure bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen op de gronden van de stad Landen. “Deze gronden zullen, na realisatie, aan de sociale huisvestigingsmaatschappij verkocht worden’, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders).  ‘In de loop van dit jaar zal de nodige vergunning worden aangevraagd voor het project.’

Een studiebureau zal in de volgende weken en maanden het voorontwerp verder uitwerken, rekening houdend met de bemerkingen en aanbevelingen van het lokaal bestuur en de wijkraad.

Alle betrokkenen maken er een zaak van om de sociale huur- en koopwoongelegenheden, zoveel als mogelijk, voor te behouden voor de Landense bevolking en dit in toepassing van de bestaande - en eventueel nog bijkomende voorrangsregels.