Sigarettenpeuken op de grond: zwaar beboeten vinden de leerlingen van 5B

Leerlingen 5B uit Landen
De leerlingen kwamen hun plannen voorleggen

Kinderen van klas 5B van de Vrije Basisschool Sint-Gertrudis brachten een bezoek aan het stadhuis van Landen. Ze hadden een afspraak met schepen Saartje Ieven om een project voor te stellen over de problematiek van de sigarettenpeuken dat ze uitgewerkt hadden in de klas. Na een korte rondleiding door het stadhuis werden ze door de schepen ontvangen in de grote raadzaal.

“Vol enthousiasme vertelden de kinderen waarom er wat gedaan moest worden aan de problematiek van sigarettenpeuken op straat en in de natuur. De kinderen brachten ook heel wat concrete oplossingen aan, tot ontwerpen van gespecialiseerde, zelf ontworpen vuilnisbakken toe. We moeten koesteren en toejuichen dat onze jonge generaties zo geëngageerd zijn in milieuproblemen. “

De leerlingen tekenden zelf plannen voor vuilbakjes met uitdoofplaatjes en kwamen met voorstellen om mensen die het op de grond gooien zwaar te beboeten. Ze kwamen ook met wetenschappelijke uitleg over de duurtijd van het vergaan van zo’n peukjes, vroegen een wandeling aan om de mensen te sensibiliseren en stelden de facebookpagina voor die ze rond deze problematiek opstartten.

“Samen met de duurzaamheidsambtenaar heb ik als bevoegde schepen  uitgelegd hoe onze stadsdiensten hiermee bezig zijn en hoe we hun vurige, enthousiaste ideeën op termijn kunnen verwerken in het tegengaan van zwerfvuil, waaronder sigarettenpeuken”, aldus Saartje Ieven, schepen onderwijs en jeugd (L’Anders).

Lees meer over