Nieuw RUP verzekert landbouwactiviteit in Gitterdal en nieuwe overkapping archeologische site

19 september 2022 | 12u20 | Gepost door christian.henn…
De loodsen links op de foto en rechts tussen de bomen de overkapte archeologische site

De stad Landen wil een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken ‘RUP Sint Gitter’. De startnota werd goedgekeurd door het College. Het RUP Sint Gitter heeft tot doel het aanwezige landbouwbedrijf een juridische zekerheid te geven voor toekomstige ontwikkelingen, dat landschappelijk inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving. Dit maakt ook de overkapping van de archeologische site mogelijk.

Burgemeester Gino Debroux (L’anders): “Het landbouwbedrijf heeft loodsen bijgemaakt, die vergund zijn, maar door het RUP worden de landbouwactiviteiten verder mogelijk gemaakt. De archeologische site zit mee in het RUP. Daar is een nieuwe overkapping voorzien. Nu is de site overdekt door een hangar, daar zou een houten constructie met glas komen. Dit kan pas nadat het RUP volledig in orde is. We voorzien dat tegen 2024-2025”.

Lees verder onder de foto

RUP Sinte Gitter Landen
De bekendmaking van het RUP aan het landbouwbedrijf

Participatiemoment

Iedereen kan vanaf 1 oktober 2022 tot 29 november 2022 zijn opmerkingen over het RUP aan de stad overmaken. Er wordt ook een participatiemoment georganiseerd. Het doel van het participatiemoment is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, om eventueel alternatieven te bepalen, en niet zozeer om bezwaren te formuleren. Daarvoor zal er in een later stadium een openbaar onderzoek worden georganiseerd dat de basis vormt voor het formuleren van bezwaren Het participatiemoment zal plaats vinden op donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Lees verder onder de foto

Sinte Gitter Landen
De overdekte koorruïne

Archeologische site

Sinte Gitter is de plaatselijke benaming voor Sint-Gertrudisdal, het domein van de Frankische hofmeier Pepijn van Landen. Pepijn was een telg uit een zeer aristocratisch en invloedrijke familie in Austrasië, het oostelijk deel van het Frankische Rijk.

Het  archeologisch park omvat o.m. overdekte de koorruïne van de eerste Sint-Gertrudiskerk uit de 8ste eeuw, en twee feodale motheuvels, de 'Heynsberg' en de 'Tombe van Pepijn'. De aanwezigheid van de oeroude parochiekerk en de latere motten bevestigen het bestaan van een vroegmiddeleeuws domein.

Op deze site, waar ooit Pepijn van Landen (van 580-640) en zijn dochter Gertrudis hebben geleefd, is via een paneel duidelijk waarneembaar hoe het oorspronkelijke kerkje werd verbouwd en verder uitgebreid. Er zijn tevens enkele middeleeuwse graven en archeologisch materiaal tentoongesteld.

Alle info over het RUP en het participatiemoment: https://www.landen.be/rup-sint-gitter

Zie foto hieronder

Sinte Gitter Landen
De huidige oude overkapping van de ruïne

Lees meer over