Internaat Kolifant moet sluiten, directie legt treurende leerlingen het zwijgen op

De spandoeken werden snel weggehaald

Internaat Kolifant aan de Molenbergstraat in Landen, behorend tot het Katholiek Onderwijs,  is een klein internaat met 27 leerlingen van verschillende nationaliteiten en achtergronden. Begin dit jaar werd de beslissing genomen dat het internaat zou sluiten op 30 juni. De leerlingen maakten nu spandoeken met ‘Steun ons’, ‘wij willen blijven’, ‘het internaat is onze tweede thuis’. De spandoeken werden snel weggehaald gevolgd door een boze mail van de directie ter attentie van de opvoeders die de kinderen verdedigen en mee acties ondersteunden.

Het opvoedend personeel bestaat uit drie vast benoemde personeelsleden en twee contractuelen. De definitieve sluiting op 30 juni kwam bij ouders, opvoeders en leerlingen dan hard aan. ‘De directie wil niet langer investeren in de toekomst van dit internaat. Deze beslissing werd genomen zonder enig overleg met jeugdzorg of met de opvoeders. Wel zouden de jonge internen begeleid worden, maar daar is niet veel van te merken”, aldus de opvoeders.

En begeleiding is nodig want in het internaat zitten heel wat kwetsbare jongeren, geplaatst via pleegzorg of via het CLB doorverwezen.

Opkomen voor leerlingen

“Dat het internaat zal sluiten, is onvermijdelijk. Daar is niets meer aan te doen. Maar dat we kinderen en jongeren hun verdriet daarover niet laten delen is schandalig. De school zou dit niet moeten zien als een aanval, maar als een moment om mee op te komen voor leerlingen overal in België. Kinderen en jongeren die zich ergens thuis willen voelen. Het zou een moment kunnen zijn, waarop zij ook om meer middelen vragen, om dit te kunnen doen”, aldus reacties als steunbetuigingen.

“Dat was inderdaad de bedoeling...dat ze kunnen vertrekken met een warm hart. Te weten dat er voor hun gevochten en hun stem gehoord wordt zou een onbetaalbaar geschenk geweest zijn. Triestig”, zo reageert de facebookgroep van Kolifant, met de opvoeders.

Lees meer over