Hof Pepijn en wijkschool Pepijntje in Landen openden opnieuw de schoolpoorten

Wijkschool 't Pepijntje
Op 16 maart ging de schoolpoort voor één week dicht in de vestigingen van het GO! Onderwijs, Hof Pepijn en wijkschool Pepijntje. (foto) Op vrijdagavond 19 maart riep burgemeester Gino Debroux de Landense crisiscel samen voor een nieuw overleg. Er werd beslist dat de scholen weer open konden op maandag 22 maart.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet op 18 maart via de mobiele teams een 280-tal COVID-19-testen afnemen in de lagere school van Hof Pepijn en in domein ’t Park. De resultaten zijn geruststellend en toonden slechts een beperkt aantal nieuwe COVID-19-besmettingen in een kleine groep.

De voorbije week was er geen fysiek contact tussen de leerlingen waardoor besmetting effectief kon worden vermeden. De risicosituatie werd in kaart gebracht. Omdat de toestand op school onder controle is, kan de school op maandag 22 maart opnieuw veilig opengaan voor contactonderwijs.  De besmette leerlingen en leerkrachten blijven uiteraard in isolatie of in quarantaine.    

Directeur Tim Stiers besprak de situatie opnieuw in de crisiscel met de burgemeester, de CLB-arts en  een vertegenwoordiging van de Landense huisartsen. Preventief neemt de schooldirecteur extra maatregelen tot aan de paasvakantie:  alle leerkrachten en leerlingen van het 5° en 6° studiejaar dragen een mondmasker, warme maaltijden en soep worden niet meer voorzien in de school. De eetzaal wordt niet gebruikt en de boterhammen worden gegeten in het klaslokaal. Op de LO-lesdagen komen de kinderen in sportieve kledij naar school waardoor er geen gebruik is van gemeenschappelijke kleedkamers. Leerkrachten wisselen niet meer tussen beiden vestigingen, er is aandacht voor verluchting en extra warme kledij voor de leerlingen, er is geen huiswerkklas na de schooltijd en slechts in uiterste nood buitenschoolse opvang.

Lees meer over