Dreigt er ontploffingsgevaar in Neerlanden door illegale werken voormalige burgemeester

5 maart 2021 | 11u16 | Gepost door christian.henn…
Illegale werken gestopt
Deze week werd door gewezen burgemeester en huidig CD&V raadslid, Kris Colsoul, stevig doorgewerkt om meerdere kilometers pijpleidingen aan te leggen om in de toekomst water op te pompen uit de ondergrond en de Molenbeek. De illegale werken werden stilgelegd door de politie. De Open Vld, N-VA en Groen oppositie klaagt dit aan.

‘Doel van de werken is om tijdens droogte meer dan 100 ha landbouwgewassen zoals aardappelen en graan te verbouwen. Dat hij daarmee de Fluxys gasleidingen voor bepaalde buurten in gevaar bracht en verkavelingswegen zou dienen op te breken, deerde niet. Dat er tot op heden geen enkele aanvraag tot vergunning werd aangevraagd evenzeer niet. Dat de politie het bevel gaf tot stopzetting van de werken nog minder. En dat bezorgde burgers de stad contacteerden, absoluut niet. Nochtans gaat het over werken die wat meer risico inhouden dan een gewone verbouwing aan een gezinswoning. Het gaat om werken met een kostenplaatje waarvoor een gewone Landenaar jaren moet sparen, werken die zich over kilometers uitstrekken over het grondgebied van Landen en Zoutleeuw.’

‘ Zo kruisen de plannen de Fluxys gasleiding op twee plaatsen. Iedereen die werken wil uitvoeren is daarom bij wet verplicht die op voorhand te melden, zodat veilig ter plaatse overlegd kan worden hoe de werken in alle veiligheid kunnen worden uitgevoerd. Navraag bij Fluxys bevestigde dat er niet enkel geen enkele contactname is gebeurd, maar ook dat dergelijke werken een reëel risico inhouden op explosies in Neerlanden. Daarenboven is de milieu-impact gigantisch voor Landen, dat binnenkort niet meer gelegen zal zijn in Droog-Haspengouw maar in Woestijn-Haspengouw. Het landschap zal verder verschralen, het waterleven in de beken verdwijnen en vooral zal de gewone Landenaar nog droger komen te staan’.

‘De gewezen burgemeester ondernam de werken evenwel met een voortvarendheid die getuigt van een zekerheid dat hij niet zoals ‘gewone’ burgers op een vergunning dient te wachten. De werken werden door buurtbewoners nochtans aan het stadbestuur gemeld. Zij kregen eerst geen gevolg aan hun klacht . De oppositie contacteerde het Landense schepencollege  Deze gaf bijzonder weinig reactie. Enkel eerste schepen Gary Peeters keurde telefonisch de werkwijze van zijn partijgenoot sterk af en stelde reeds in overleg te zijn met de burgemeester van Zoutleeuw,omdat de werken ook impact hebben voor Zoutleeuw. Op vraag van de oppositie werden de klachten vanwege buurtbewoners aan de politie overgemaakt. De politie legde de werken onmiddellijk stil. Zodra de politie vertrok, werden de werkzaamheden blijkbaar gewoon verder gezet. De politie diende dus een tweede keer te worden opgeroepen te worden om opnieuw de werken stil te leggen en een navolgend PV op te maken. Open Vld, N-VA en Groen verzetten zich tegen dergelijke praktijken’, aldus een mededeling getekend door de drie fractieleiders, Didier Reynaerts, Bart Devos en Mark Keppens

Lees meer over