96.000 bezoekers verwacht voor prik in Landen

30 januari 2021 | 14u20 | Gepost door christian.henn…
Rondleiding in vaccinatiehal
In het vaccinatiecentrum van Landen werd een rondleiding georganiseerd voor de verantwoordelijken van de gemeenten Linter, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. Schepenen Eddy Vandenbosch en Gary Peeters namen de honneurs waar. Als iedereen zich laat vaccineren worden 48.000 mensen verwacht, maar die moeten tweemaal komen. Er zullen 800 tot 1000 personen per dag gevaccineerd worden, 7 dagen op 7, 20 personen per lijn per uur, dus 80 in totaal.

De rondleiding startte in de villa van domein ’t Park, omdat deze een belangrijke rol zal spelen. Daar zullen de vaccins worden opgeslagen in beveiligde frigo’s. De verpleegkundigen hebben daar een aparte ruimte om de vaccins klaar te maken. De villa deed trouwens al dienst als schakelzorgcentrum sinds de eerste golf.

De inrit van het domein zal via de Koningin Astridlaan gebeuren, de uitgang via de Sint-Norbertusstraat. In de straten er rond wordt 30 km per uur ingevoerd. Er komen duurzame borden rond de site om het vaccinatiecentrum aan te duiden. Er worden parkeerwachters ingeschakeld bij de inrit, uitrit en op de parking.

In de vaccinatiehallen zijn vier vaccinatielijnen ingericht, die elk 20 personen per uur kunnen ontvangen. In de ruimte werden 35 tenten opgesteld, die al aangekocht waren door de dienst evenementen van de stad voor een activiteit aan de molen.

Er zullen in de vaccinatiehal vier administratieve tafels staan om de mensen te registreren. Er wordt ook gecontroleerd of mensen wel in staat zijn een vaccin te ontvangen. Vervolgens komen de mensen in de priktent (foto). Na de prik worden ze in een andere tent geregistreerd op het vaccinatienet en krijgen ze een bewijs van vaccinatie waar ook het type vaccin op staat, waarmee ze gevaccineerd werden. Na de registratie gaan ze naar de wachtzone (foto) om te rusten.

Daar is ook een medisch compartiment bemand door het Rode Kruis. Er zal ook permanent een ziekenwagen aanwezig zijn. In totaal zal een vaccinatie van bij het binnenkomen in de hal tot het buitengaan, normaal een twintigtal minuten duren.

Lees meer over