Ondanks Maai Mei Niet deed Kortenaken dat wel: "De actie richt zich vooral op tuineigenaars"

Maaien

Kortenaken past het bermbeheer aan en maaide al in de 2de helft van de maand mei de meeste wegbermen. “Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen dat onze straten kan opfleuren. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) zal het effect van dit gewijzigd beheer na ca. drie jaar evalueren en zo nodig bijsturen.”  

"Het nieuwe bermbeheerplan, opgemaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos, laat gemeente Kortenaken toe om op andere tijdstippen te maaien dan wettelijk mogelijk was," legt burgemeester Kristof Mollu (cd&v) uit. "Op die manier kunnen we de hoge grassen inperken en onze bermen bloemrijker maken", vult schepen van Groenbeheer Griet Vandewijngaerden (Vooruit) aan. "Dat is mooier en  goed voor de natuur, maar ook voor de bestuiving van onze talrijke boomgaarden. Wilde bijen en insecten vinden na de bloesemperiode bij bloemrijke bermen immers nog voldoende voedsel. Maar ook vlinders en andere waardevolle dieren hebben hun voordeel bij een meer bloemrijke berm. Ook voor de gemeente zal er op termijn minder bermmaaisel afgevoerd moeten worden.”

De maaibeurt van de bermen in het najaar wordt van midden september verschoven naar oktober en alle bermen worden volledig gemaaid.

Opvallend is dat de gemeente dus maaide in de Maai mei niet periode maar ook daar is een uitleg voor.

“De ‘Maai mei niet’-actie richt zich voornamelijk op tuineigenaars. De boodschap betekent eigenlijk ‘Laat de bloemen bloeien’.  Om dat mogelijk te maken, kan je bij een erg rijke bodem - als je gazon erg snel groeit - beter eerst enkele jaren intensief maaien en het gras verzamelen (niet mulchen) waarbij je lokaal plekjes met bloemen kan creëren. Als zo, na een paar jaar, je gras minder sterk groeit, hoef je veel minder te maaien en krijg je meer bloemen in de plaats.”

 

Lees meer over