Kortenaken koopt grond om bufferbekken aan te leggen, later volgen er nog meer om wateroverlast tegen te gaan

bufferbekken

De gemeente Kortenaken kocht deze week een perceel grond aan om een bufferbekken, goed om bijna twee miljoen liter water op te vangen, te bouwen. Op termijn komen er ook elders nog extra bufferbekkens. 

Het gaat om een stuk grond op de hoek van de Neerlintersesteenweg en de Braamstraat in Hoeleden en de gemeente wil met het nieuwe bekken de kans op overstromingen in de buurt verkleinen. “ Het project kadert in de rioleringswerken op de Neerlintersesteenweg, Braamstraat, Lindestraat en Vaanstraat en zal voor een gedeeltelijke ontlasting van de Paardenbeek zorgen. De afgelopen dagen hebben bewezen dat dergelijke investeringen meer dan nodig zijn”, zegt burgemeester Kristof Mollu (KORTbij). 

De werken voor het bekken gaan in het najaar van start en bij volgende rioleringswerken worden er in Waanrode ook nog twee bufferbekkens voorzien (ca. 1,8 miljoen liter water) en in Miskom (ca. 0,4 miljoen liter water). “Op deze manier willen we in de toekomst wateroverlast vermijden zodat de waterlopen worden ontlast omdat het water een tijdje ter plaatse wordt gehouden voor het in een waterloop terecht komt.”