Afvalwater van 3.700 inwoners voortaan gezuiverd

waterzuivering

Aquafin neemt weldra de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Kersbeek-Miskom in gebruik. De werken van het zuiveringsstation werden in februari 2021 gestart. Een kleine twee jaar later is ze zo goed als voltooid.

“Voordien had Kortenaken een zeer beperkte zuiveringsgraad en werd enkel het afvalwater in de omgeving van de Doddelbergstraat gezuiverd”, zegt burgemeester Kristof Mollu. “Door de zuiveringsinstallatie aan De Hoef wordt het vuil water van een groot deel van de gemeente nu ook gezuiverd en wordt de waterkwaliteit van de Velpe verbeterd. Het huidige rioleringsproject op de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt onmiddellijk aangesloten op deze zuivering.”

Het afvalwater wordt in eerste instantie opgevangen in een pomp-put. Hierna wordt het overgeheveld naar het fijnrooster. Dit toestel haalt de grove delen zoals sigarettenpeuken, doekjes, blikjes uit het afvalwater. Dat afval wordt verzameld in een container en periodiek afgevoerd. Daarna ondergaat het water een biologisch behandeling. Aanwezige micro-organismen breken alle opgeloste verontreinigingen af. Het gezuiverde water wordt nadien geloosd in de Velpe. Het restproduct wordt gestockeerd in een grote tank die periodiek afgevoerd.

Naast deze zuiveringsinstallatie wordt ook een tweede dossier voorbereid. Een studiebureau is momenteel bezig met het ontwerp van een installatie aan de Diestsestraat nabij de grens met Halen. De vergunningsaanvraag wordt voorbereid en naar alle waarschijnlijkheid starten deze werken in 2024. Met de bouw van die zuiveringsinstallatie en de nog komende rioleringsprojecten zal de kwaliteit van de Velpe aanzienlijk verbeterd worden.

Lees meer over