Wonen in laatste restant van suikerindustrie in Hoegaarden: in een oude fabriek die werd opgericht uit wraakgevoelens

Dit gebouw blijft volledig behouden

Sinds de afsprakennota van de gemeente, rond de bouw van appartementen, moet wie meer dan 10 appartementen wil bouwen een infovergadering organiseren voor de buurt. Dat is voor het eerst sinds die nota, gebeurd in de oude suikerfabriek La Ghète aan de Ernest Ourystraat. Er komen lofts, appartement, en patiohuizen. Alles wordt zoveel mogelijk bewaard om de oude stijl van de suikerfabriek te behouden. Ook de nieuwbouw zal in die stijl passen.

De oude fabriekssite is eigendom van het bedrijf Taverniers, maar de vastgoedfirma die de infovergadering organiseerde is goed op weg om eigenaar te worden. Ze willen de gebouwen zoveel mogelijk in dezelfde stijl behouden en achteraan een nieuwbouw optrekken, zodat men weer de indruk krijgt de fabriek binnen te rijden, met het grote gebouw op de achtergrond. Dit gebouw is ondertussen verdwenen, maar de gebouwen aan de straatkant zijn er nog.

Lees verder onder de foto

La Ghète suikerfabriek Hoegaarden
Zo zag de fabriek er vroeger uit: deze indruk moet men opnieuw krijgen

Lofts

In het grote gebouw aan de straatkant, dat volledig behouden blijft, komen lofts. In het gebouw aan de overzijde, dat momenteel nog bewoond is, blijft de gevel staan. Achteraan komt een nieuwbouw met appartementen en op de plaats van de huidige loods komen patiowoningen. De vastgoedfirma heeft al contacten gehad met de gemeente die aandrong op een mix van woongelegenheden.

Momenteel staan op de binnenkoer nog de tankwagens van de firma Taverniers geparkeerd. “Wij hopen dat het industrieterrein in Altenaken snel in orde komt, want daar hebben we nog een hangar voor de vrachtwagens. Maar daar zijn jammer genoeg nog geen voorzieningen”, zegt Christine Taverniers.

Lees verder onder de foto

La Ghète Hoegaarden suikerfabriek
Aan deze kant wordt alleen de gevel behouden

La Ghète een wraakactie

De oprichting van de suikerfabriek ‘La Ghète’ kwam er als wraak van Joseph Putzeys voor de manier waarop hij behandeld werd in de Grand-Pont. Deze ingenieur scheikunde, gespecialiseerd in suikerfabricatie was al drijvende kracht in de eerste Hoegaardse suikerfabriek in de Fabriekstraat, en zeker in de in 1877 opgerichte Grand-Pont fabriek in Altenaken. Zijn zoon Cesar werd bekend van een hotel aan het station en van de karamellen ‘Cesar’.

Tussen 1875 en 1895 brak er echter een grote economische crisis uit, waardoor de prijs van de suiker met de helft slonk. Maar ondanks alles hield de Grand-Pont stand. In Hoegaarden werd Joseph Putzeys, de man die de  fabriek zover had gebracht, echter aansprakelijk gesteld voor de crisis. Diplomatie was niet aan hem besteed en in 1886 gaf hij doodeenvoudig zijn ontslag. Men trachtte hem nog te overreden, maar de opvliegende man verliet woedend de Grand-Pont.

Lees verder onder de foto

La Ghète Hoegaarden fabriek
De huidige situatie

Twee nieuwe suikerfabrieken

Als wraak richtte hij nog hetzelfde jaar, met eigen kapitaal, een nieuwe suikerfabriek op in de huidige Ernest Ourystraat, onder de naam “Sucrerie de la Ghète”. Hij wierf werkvolk aan en betaalde hogere lonen dan de Grand-Pont. Vier jaar later rond 1890 bouwde hij een tweede, en nieuwe, kleinere maar beter uitgeruste fabriek langs de steenweg in Altenaken: ‘La Candisserie’. Door zijn onbuigzaam karakter kwam Putzeys in botsing met Engelse geldschieters en ging in 1895 die Candisserie teloor. Joseph liet het bestuur van La Ghète over en overleed in 1917.

Lees verder onder de foto

Suikerfabriek Hoegaarden
Een beeld van de oude suikerfabriek La Ghète met achteraan de spoorlijn

Grand-Pont

In 1920 werd Ernest Oury tot voorzitter van de beheerraad van de Grand-Pont verkozen. Hij gaf zijn naam aan de voormalige Nieuwstraat. Hij bewerkte in 1920 de samensmelting tussen de Grand-Pont en La Ghète, die onder de naam Grand-Pont verder gingen.

De suikerfabriek “La Ghète”, aan de E. Ourystraat, hield op met bestaan in 1954 en alle activiteiten werden samengebracht in de “Sucreries et raffinerie du Grand-Pont” in Altenaken. In 1957 werd de fabriek ontmanteld. De Grand-Pont zou nog tot einde 1984 doorgaan.

In 1978 kocht brouwerij de Kluis, de terreinen achteraan. Vooraan was Precomplet gevestigd een onderdeel van de textielfabriek Bogaerts. Emiel Taverniers kocht uiteindelijk Precomplet in 1988 om er tankwagens te kunnen parkeren, en kwam er een nieuw BPA voor de site.

Lees meer over