Werken aan bouw van 24 sociale huurwoningen in oud rusthuis van Hoegaarden starten dit najaar

Oud rusthuis Hoegaarden
Het heeft heel lang geduurd, maar op dit ogenblik is de aannemer aangesteld door CNUZ, de sociale huisvestingsmaatschappij, voor de realisatie van de sociale woningen aan het oude rusthuis, tussen de Tiensestraat en de Koningin Astridstraat in Hoegaarden. Nog dit najaar starten de werken voor de bouw van 24 sociale huurwoningen, namelijk16 nieuwbouwappartementen en 8 appartementen in het hoofdgebouw van het voormalige rusthuis in de Tiensestraat.

Vorig jaar werd de zaak nog even on hold gezet omdat men nog dacht een overeenkomst te vinden met de buur die de hele zaak al jaren tegenhoudt. “Dat is niet gelukt, dus werd het project weer helemaal van vooraf aan opgestart. We hebben nu dezelfde aannemer aangesteld als vorige keer. Aan de plannen is niets meer gewijzigd, tenzij de aanpassing aan de normen voor isolatie”, aldus Guy Dumst., voorzitter van CNUZ.

Lijdensweg

De zaak sleept al meer dan 13 jaar aan. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014.  Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen. In april 2019 werden eindelijk de werken gestart, maar stopgezet in september 2019, omdat de bouwvergunning verlopen was. In augustus 2020 werd een nieuwe vergunning afgeleverd, maar er werd nog gewacht op een eventueel akkoord. Dat werd niet bereikt, dus werd het hele dossier weer opgestart.

Lees meer over