Protest tegen eenrichtingsverkeer Gasthuisstraat: ‘te weinig tellingen uitgevoerd’

25 januari 2023 | 11u00 | Gepost door christian.henn…
Tijdens de infoavond in de Grand Cruzaal

Voor de participatieavond in het gemeentehuis van Hoegaarden over de eventuele invoering van eenrichtingsverkeer in de Gasthuisstraat kwamen een 60-tal personen opdagen. Er kwam veel kritiek uit de omliggende straten, vooral de Henri Dotremontstraat en Brouwerij Loriersstraat, en in mindere mate uit de Pastorijstraat. ‘Liefst dubbele rijrichting in de Gasthuisstraat behouden om onze straten niet over te belasten’, was de teneur, ook al zou betekenen dat bij dubbele rijrichting in de Gasthuisstraat, na heraanleg heel wat parkeerplaatsen verdwijnen. Eerlijkheidshalve dient eraan toegevoegd dat er vanuit de Gasthuisstraat weinig reactie kwam.

De reden van de herinrichting van de Gasthuisstraat is de aanleg van gesloten riolering. Oorspronkelijk was gedacht de rijrichtingen te behouden, maar de voetpaden worden verbreed en er komt meer groen. Het is ook de bedoeling dat de nutsvoorzieningen niet in de rijweg worden gelegd. Vandaar de optie voor eenrichtingsverkeer.

Van 28 november tot 11 december 2022 werd enkelrichting ingevoerd in de Gasthuisstraat in Hoegaarden van aan het kruispunt met Kauterhof-Stoopkensstraat, richting Gemeenteplein, als proef. Voor de proefopstelling werden al tellingen uitgevoerd in de Gasthuisstraat. Toen kwamen er op een dag 1141 voertuigen naar boven toe en 773 naar beneden. Vandaar de optie voor eenrichtingsverkeer naar boven toe, richting Gemeenteplein.

Tijdens de proefopstelling werden er tellingen uitgevoerd in de straten langs waar men bij een afgesloten Gasthuisstraat moet omrijden: Dotremontstraat-Lorierstraat en Pastorijstraat-Tommestraat. Daaruit bleek dat er in de Henri Dotremontstraat een stijging was van 36% verkeer. Normaal komen daar 880 voertuigen per dag door, tijdens de proefopstelling waren er dat 1185.

In de Tommestraat werd 7,5% meer verkeer geteld. Normaal komen daar dagelijks 1762 voertuigen door, tijdens de proefopstelling waren er dat 1900.

Lees verder onder de foto

Gasthuisstraat Hoegaarden protest
Er kwam al eerder protest tegen enkelrichting in de Gasthuisstraat

Alles laten zoals het is

Er kwam onmiddellijk kritiek op dat er geen tellingen gebeurden in de Brouwerij Loriersstraat met zone 30 en dat daar de snelheid niet gerespecteerd werd. Ook wordt het gemeentebestuur verweten de tellingen te hebben uitgevoerd tijdens het laagseizoen en dat er in de zomer nog veel meer volk naar Hoegaarden komt. Dat er niet in meer straten geteld werd komt door het tekort aan meer telmachines.

Er kwam een voorstel om van de Gasthuisstraat een fietsstraat te maken met verkeer in beide richtingen, er geen auto’s meer te laten parkeren, en als er een wijziging in rijrichting gebeurt dit in een globaal plan te bekijken. “Daarvoor hebben we ons mobiliteitsplan”, reageerde burgemeester Jean-Pierre Taverniers, die niet ontkende dat elke wijziging consequenties heeft op andere plaatsen.

Wie de vergadering niet kon bijwonen heeft nog tot vrijdag de tijd om opmerkingen of voorstellen binnen te sturen.

Lees ook: https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/hoegaarden/eenrichtingsverkeer-naar-boven-toe-in-de-gasthuisstraat?nid=13250 en https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/hoegaarden/proefopstelling-gasthuisstraat-voorbij-afwachten-of-het-definitief

Lees meer over