Na 14 jaar wordt voormalig rusthuis eindelijk verbouwd, er komen 24 sociale huurwoningen

Oude rusthuis met kapel in Hoegaarden
De werken aan het oude rusthuis met kapel zijn gestart

De voorbereidende werken voor de bouw van 24 sociale huurwoningen  aan en in het voormalige Sint-Jozefrusthuis, indertijd eigendom van het OCMW-Hoegaarden, tussen de Tiensestraat en de Koningin Astridstraat, zijn eindelijk gestart. HEt dossier sleept al 14 jaar aan.  “De aannemer heeft 420 kalenderdagen om deze bouwwerken tot een goed einde te brengen”, zegt Guy Dumst, voorzitter van bouwheer CNUZ.

De site van het rusthuis is verlaten sinds 2007 toen het nieuwe woonzorgcentrum Villa Hugardis in gebruik werd genomen. De zaak voor sociale woningbouw sleept al meer dan 14 jaar aan, van in 2008, toen de Tiense Huisvestingsmaatschappij het kocht. Er werd beroep aangetekend tegen de diverse bouwvergunningen. Het gaat om een project van 24 sociale woningen met een nieuwbouw aan de kant van de Koningin Astridstraat. De structuur van het hoofdgebouw en de voormalige kapel aan de Tiensestraat blijven behouden.

Lees verder onder de foto

Oude rusthuis achterzicht Hoegaarden
Ook achteraan zijn de sloopwerken gestart

Lijdensweg

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State verwierp dit beroep in april 2018 verworpen.

Alles OK zou je denken, want in april 2019 werden eindelijk de werken gestart, maar weer stopgezet in september 2019, omdat de advocaat van CNUZ de aannemer verkeerd over verplichte aanvangsdatum van de werken had ingelicht en de bouwvergunning verlopen was. Er werd een nieuwe vergunning aangevraagd, en die werd definitief afgeleverd in augustus 2020. Nu dus, in mei 2022 zijn de werken eindelijk gestart.

Lees meer over