Michel Evers stopt als trekker van Holle Wegen Jogging : toch komt er een 31ste editie

vlrn Eddy Taverniers, Guy Caubergs, Michel Evers en Miel Es: ze waren er allen bij vanaf de eerste editie

De Hoegaardse Holle Wegen Jogging werd 32 jaar geleden voor het eerst ingericht door Hoegaarden Sport, een feitelijke vereniging  ontstaan uit de twee Hoegaardse jeugdhuizen ’t Paenhuys en de Klup. Nu werd na 2 jaar onderbreking door corona de 30ste editie gevierd. De stichters waren Guy Caubergs en Miel Es, die de zaak trokken tot in 1997, dan nam Michel Evers (71j) het over. Michel was er van in het begin bij, wil nog wel meewerken, maar laat de trekkersrol over aan anderen. “Toch geen paniek, er is opvolging. Op 16 september volgend jaar is er de 31ste editie van onze jogging”, aldus Michel.

“Er zijn een aantal mensen bereid om de jogging verder te zetten. Namen geven we nog niet, want we moeten eerst nog met die mensen praten zodat ze heel goed weten waaraan ze beginnen. Mijn echtgenote Clara en ikzelf waren jaren met de jogging bezig van in de maand november tot in september. Een hele inspanning, vandaar dat we dit niet meer willen trekken. Het is voldoende geweest, want we mogen de mensen niet ontgoochelen”, aldus Michel.

“In al die jaren dat we het deden is het opzet van de jogging in grote lijnen hetzelfde gebleven. Er werden wel wijzigingen aan het parcours aangebracht, en uiteraard zijn in die 32 jaar heel wat medewerkers weggevallen en vervangen door nieuwe”.

Michel Evers en de stichters van het eerste uur Miel Es en Guy Caubergs waren aanwezig op de viering van 30 jaar Holle Wegen Jogging in de Klup. Dan is het ook tijd om straffe verhalen op te dissen.

Huidtransplantatie

“Het strafste dat we meegemaakt hebben is dat een loper zich aandiende aan de desk en nieuwe loopschoenen eiste. Achteraf heeft hij ook een dossier ingediend bij de verzekering, maar of hij ooit iets gekregen heeft weten we niet. Hij verklaarde alleszins dat hij bij de passage door de brouwerij – in die tijd zat dat nog in het parcours – door een vloeistof was gelopen en dat hij verbrand was. Hij zou later aan de verzekering zelfs een aanvraag indienen voor een huidtransplantatie.”

“Achteraf bleek evenwel dat die loper een handige chemicus was, die probeerde munt te slaan uit zijn loopervaring. Er liepen toen 800 lopers door de brouwerij en hij alleen was blijkbaar door een gevaarlijke vloeistof gelopen. Hij wist waarschijnlijk welke producten daar lagen. Gelukkig hebben we daar achteraf niets meer over gehoord,” vertellen Michel en Miel.

Vader en zoon

“Met Hoegaarden Sport, maar los van de jogging hebben we nog tweemaal een ander loopevenement georganiseerd: een halve marathon en ‘Courir zonder Grenzen/Lopen sans frontières’, maar dat was buiten Hoegaarden”

“We hebben heel goede herinneringen aan de verfilming van onze jogging, met vooral prachtige luchtbeelden vanuit een helikopter. De twee edities voor corona waren dan weer de jaren van de wespensteken, maar dit jaar bleef dat gelukkig uit. Opmerkelijk ook is dat Marc Ruell de eerste editie won van onze jogging, en dat dit jaar de laatste editie werd gewonnen door Kim Ruell, zijn zoon”, besluiten Michel en Miel.

Lees meer over