Leefbaar Hoegaarden tegen plaatsing windturbines: Deze turbines komen op plaats waar een ander project werd ingetrokken

Veel belangstelling voor de gastsprekers

Het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden maakte duidelijk tijdens een info- en actieavond in het parochiecentrum van Hoegaarden dat het bezwaar aantekent tegen de plaatsing van vier windturbines door Electrabel NV, op een terrein langs de Waversesteenweg en de Piepelbergstraat.  Er kwamen een 80-tal geïnteresseerden naar de infoavond en meteen werden bezwaarschriften verzameld. Wie niet aanwezig kon zijn kan zijn bezwaarschrift deponeren in postbussen in Hauthem, Hoxem en Oorbeek, de drie dorpjes waartussen de turbines zouden opgericht worden. Op 3 juli volgt in de Begijnhoeve in Oorbeek nog een infodag van 14 tot 17 uur.

Na eerdere geweigerde aanvragen in 2019 en 2022 van Elicio/Storm, is er nu  alweer een nieuwe aanvraag voor vier 150 meter hoge windturbines in Hoegaarden, ditmaal van Engie/Electrabel. Het windturbineproject situeert zich op het grondgebied van Hoegaarden, tussen de dorpskernen Hoxem, Hauthem en Oorbeek, ten zuiden van de E40. De windturbines bevinden zich dan niet enkel op 400 meter van woongebied, maar ook op 650 meter van het VEN-gebied ‘De Hoegaardse valleien’, op 670 m van het erkende natuurreservaat ‘Rosdel, Mene en Jordaan’ en op 250 m van de Marollenkapel, een toeristisch uitkijkpunt.

Zeven redenen

Na een ontgoochelende infoavond door Engie gingen enkele tientallen inwoners samen zitten en het burgerplatform was een feit. Dit platform stelde de 7 redenen waarom bezwaar wordt ingediend: geluidsoverlast wegens de nabijheid van woningen, het ontbreken van een milieu-effecten rapportering, visueel impact op het landschappelijk gebied, visuele vervuiling ’s nachts door de rode lichtjes, aantasting van nabijgelegen erfgoed als de Marollenkapel en de geosite, gevaar voor ijs-worp, en het feit dat het juridische kader van de normen opgelegd aan windturbine-installaties ongeldig is. En dan worden niet eens de akkervogels aangehaald, reden waarom de jongste aanvraag van Storm en Elicio werd geweigerd.

Er kwamen verschillende gastsprekers langs o.a. Ir Annemarie François, ondermeer actief binnen het burgerplatform Leefbare Energie Vlaanderen had het over studies rond slagschaduw en geluid, Dr.ir. Jan de Laat, klinisch-fysicus en audioloog, verbonden aan het Audiologisch Centrum (KNO) van het Universitair Medisch Centrum van Leiden (Nederland), over de effecten van windturbinegeluid op de gezondheid van omwonenden, en Jan Peeters uit Boutersem die zijn ervaringen deelde van vorige aangevraagde projecten door Storm en Elicio. Want het blijkt nu dat Elektrabel deze vier windturbines wil oprichten op de plaats waar Elicio bij de vorige aanvraag windturbines schrapte, omdat het te storend was voor de omwonenden.

Lees verder onder de foto

Leefbaar Hoegaarden
Een 80-tal mensen kwamen naar de infovergadering

Bovenop geluid E40 en HST

Er werd heel wat nuttige informatie overgebracht, o.a. dat vooral slaapstoornissen het duidelijkst zijn in de nabijheid van windmolens. Bij andere stoornissen die erbij gesleurd worden moet men zeer kritisch zijn, maar er wordt nu nog onderzoek verricht naar lage frequenties van zeer hoge windturbines, want die zouden een effect kunnen hebben op hartlijders.

In België wordt gewerkt met geluidsnormen en niet met afstandsnormen. Het geluid van de windmolens zou niet hoger gaan dan het achtergrond geluid, maar door de ligging aan de E40 en de HST lijn is het achtergrondgeluid al zeer hoog. Nieuwe geluidsschermen plaatsen in Oorbeek zou dus weggegooid geld zijn.

Er is blijkbaar nog veel onduidelijkheid over de toepassing van de normen. Er wordt geschermd met normen van 39dBA ‘s nachts, maar in de VLAREM-wetgeving staat 35 dBA. Dit roept veel vraagtekens op.

Volgens de experten zou de kern van Hoxem die in een diepte liggen evenveel last hebben van het geluid als de hoger gelegen woningen. Toch waren er weinig inwoners van Hoxem aanwezig op de actieavond.

Lees verder onder de foto

Afstandsnormen landen
Afstandsnormen in naburige landen: Frankrijk (groen), Denemarken (geel) en Polen (rood)

Rondvliegend ijs

Er werd tenslotte gesteld dat het gevaarlijk kan zijn voor fietsers en wandelaars in de omgeving van de windturbines. Er werd gesteld dat in de winter ijsblokken mogelijk heel ver kunnen vliegen als de turbines weer opstarten en het dooisysteem niet functioneert. De actievoerders stelden zich ook vragen waarom Elektrabel eerst plannen had voor 8 windturbines en uiteindelijk slechts een aanvraag voor vier indiende.

Tot slot kon men niet begrijpen waarom Elektrabel op die plaats windmolens wil inplanten, terwijl de gemeente zelf ruimte voorziet op een andere plaats aan de grens van Outgaarden en bovendien stelt dat een zonneweide ook tot de mogelijkheden behoort.

Lees meer over