Kerkfabriek heeft heel wat vragen bij verkoop pastorie

De pastorie van Hoegaarden

De gemeente Hoegaarden maakte in juni van dit jaar kenbaar dat het de pastorie van Hoegaarden, de voormalige herenwoning van Carolus Van Nerum wil verkopen, omdat de parochieverantwoordelijke de pastorie verlaten heeft. De gemeente wilde met de opbrengst de verplichte restauratie van het Sint-Gorgoniusorgel in orde brengen, en mogelijks de pastorie van Outgaarden, ter vervanging in ere herstellen, en de kerk van Outgaarden een andere bestemming geven. De kerkfabriek Sint-Catharina werd nu ontvangen door het College. “We hebben hier veel vragen over, zeker omdat er nog geen cijfers zijn”, zegt Peter Haegeman, voorzitter van de kerkfabriek.

“Onze eerste taak is zorgen dat de eredienst goed kan verlopen, en dat er een plaats is waar de bedienaar kan wonen en waar ook het secretariaat kan ondergebracht worden, evenals een plaats om te vergaderen. Dit hoeft niet perse in de pastorie, maar kan ook in een andere locatie, maar dan liefst in Hoegaarden centrum”, vertelt Peter.

“De gemeente is vragende partij om de pastorie in Hoegaarden te verkopen, maar geeft voorlopig geen cijfers. Het is ook niet geweten wat er in Outgaarden gaat kunnen. De pastorie in Hoegaarden is een groot gebouw waarvan de hele oppervlakte niet meer nodig is. Kunnen sommige gedeelten daar geen nevenbestemming krijgen? Dan word het een gebouw voor gemengd gebruik.”

“We hebben trouwens ook vragen over de kerk en pastorie van Outgaarden, die aan elkaar vast zitten. Kan daar niet gedeeltelijk een religieuze bestemming blijven, met daarnaast iets anders?”

Lees verder onder de foto

Pastorie Hoegaarden
De inrijpoort van de pastorie

Van vier naar één parochie

“Wij hebben als kerkfabriek al een serieuze inspanning gedaan, want we zijn van vier parochies en kerkfabrieken naar één gegaan, met ¼ van de gebouwen. De pastorieën van Meldert en Hoxem zijn verkocht, daar heeft de gemeente toch al inkomsten van gehad.”

“Nu er maar één pastorie overblijft willen we niet dat die zomaar verkocht wordt, daar moet toch ernstig over nagedacht worden. Dat gebouw heeft een grote historische waarde. Ook het Apostelgenootschap is er gevestigd. Moeten we dat erfgoed zomaar opgeven of moeten we het blijven koesteren?”

“Bij een mogelijke verkoop gaat het om een afspraak tussen drie partijen: de gemeente, de kerkfabriek en het bisdom. De vraag aan het bisdom is nog niet eens gesteld, maar wij denken dat ze dat gebouw niet graag gaan opgeven. En wij als Kerkfabriek zouden de pastorie ook liever in Hoegaarden centrum houden. Liefst niet, maar als het moet kan het ook in een ander gebouw”.

Lees verder onder de foto

Sint-Gorgoniusorgel Hoegaarden
Het Sint-Gorgoniusorgel van Hoegaarden

Orgel Sint-Gorgonius

“We weten wel dat de restauratie van het orgel van Sint-Gorgonius als een zwaard van Damocles boven de gemeente hangt. Minister Diependaele (N-VA) heeft opgelegd dat dit orgel moet gerestaureerd worden. De kerkfabriek is daar geen vragende partij voor. In alle Hoegaardse kerken zijn orgels: sommige werken, andere niet. Wij behelpen ons voor erediensten met elektronische orgels. Wij vinden dure restauraties geen prioriteit, maar de minister denkt er blijkbaar anders over”.

“Het zal alleszins zeker over een grote som geld gaan. Er moet nog een stabiliteitsstudie van het doksaal uitgevoerd worden. Vergeten we niet dat het orgel van Sint-Gorgonius tussen de 12 en de 15 ton weegt. Ik denk dat we gauw richting 1 miljoen euro zullen gaan.”

“Ik begrijp dat de gemeente snel geld wil voor deze restauratie, maar dan moeten er toch precieze cijfers komen. Trouwens bij de verkoop van een ander historisch gebouw, het Kapittelhuys, heeft de gemeente ook maar ongeveer de  helft van de som geld die ze verhoopt hadden, ontvangen”, besluit Peter.

Lees meer over