Het wordt 10 maanden omrijden langs Tienen om van Outgaarden naar Goetsenhoven te gaan

Jongensschoolstraat Outgaarden
Hier wordt het wegdek volledig vernieuwd

Op maandag 8 augustus starten de werken in Outgaarden aan de Goetsenhovenstraat. Het hele project zal 130 werkdagen duren en er wordt gehoopt tegen april – mei 2023 met de werken klaar te zijn. Gedurende de hele tijd van de werken zal het doorgaand verkeer omgeleid worden via Tienen en de Hannuitsesteenweg naar Goetsenhoven, en omgekeerd. De inwoners werden hierover geïnformeerd tijdens een infovergadering in het gemeentehuis van Hoegaarden.

Het gaat om een project voor de aanleg van riolering en wegenis in de Kerstraat, de heraanleg van het kruispunt voor het oude gemeentehuis en het kapelletje aan de Jongensschoolstraat  en de aanleg van fietspaden in de Goetsenhovenstraat. De hele operatie wordt op 1, 803 miljoen euro geraamd inclusief BTW.

Lees verder onder de foto

Kruispunt aan kapelletje
Het kruispunt voor het kapelletje en het voormalige gemeentehuis wordt heraangelegd

Herinrichting voor oud gemeentehuis

“Eerst ging het alleen om een fietspadenproject, maar Fluvius kwam erbij en stelde rioleringswerken voor tot aan de koker in de Kerkstraat. Vandaar dat het fietspadendossier wat vertraging kreeg. De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. Eerst worden de fietspaden aangelegd omdat die gesubsidieerd worden via het plattelandsfonds en dat we daarvoor al voor Nieuwjaar facturen moeten kunnen voorleggen. Het tracé van de werken loopt van aan de Paenhuysbeek in de Kerkstraat tot aan de brug van de HST en de E40, op de grens met Goetsenhoven”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

Het vernieuwde gedeelte van de Kerkstraat komt in asfalt met voetpaden in gele stenen, het kruipunt met de Boterstraat en Hoogstraat in beton. De Jongensschoolstraat krijgt fietssuggestiestroken in gele beton. Het kruispunt aan de kapel wordt volledig heringericht. Er komt een loodrechte aansluiting van de Jongensschoolstraat en de Boststraat op de hoofdweg. (zie plan) Er komen daar aanliggende fietspaden.

Lees verder onder de foto

Plan kruispunt Outgaarden
Het plan van het pleintje voor het oude gemeentehuis

Fietspaden

Vanaf de Blokstraat tot aan de E40 blijft de rijweg behouden, maar de slechte stukken worden hersteld. In de 50 km zone komen er aanliggende fietspaden, in de 70 km zone vrijliggende fietspaden, Er komt geen voetpad tussen Outgarden en Goetsenhoven, wandelaars zullen daar het fietspad moeten bewandelen.

Er komen rioleringswerken op drie locaties: tussen de Paenhuysbeek en de Blokstraat, de verbinding tussen het zijstraatje en de Goetsenhovenstraat, en langs de grachten in de buurt van de E40. Op 8 augustus start de eerste fase, namelijk de fietspaden, vermoedelijk starten de derde week van januari de grote werken aan de rijweg, of fase 2. In fase 1 zal de belbus er nog kunnen doorrijden, daarna niet meer. Voor de lijnbussen is al een nieuw circuit door Outgaarden uitgedokterd.

De aannemersfirma zal de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk trachten te beperken, om de bewoners toe te laten hun huis te bereiken. De werfkeet wordt geplaatst aan de parking van het voetbalveld in de Jongensschoolstraat.

Zie foto hieronder

Fietspad Goetsenhovenstraat
Het huidige pad aan de Goetsenhovenstraat

Lees meer over