Doelstraat en Arthur Putzeysstraat worden fietsstraten

25 januari 2023 | 14u16 | Gepost door christian.henn…
De Doelstraat wordt fietsstraat

De gemeente Hoegaarden wil door middel van een fietszone de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen in de Doelstraat en de Arthur Putzeystraat, in het centrum van de gemeente., in de omgeving van de gemeenteschool. Het gaat voorlopig om een proefopstelling.

Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een fietszone. Een fietszone is een gebied met aaneengeschakelde fietsstraten. De regels die gelden in een fietsstraat, gelden hier in de hele zone. Het begin en einde van een fietszone wordt aangeduid met verkeersborden. De nieuwe fietszone zal onder de vorm van een proefopstelling vanaf 12 februari tot het einde van het schooljaar gelden. Hierna zal de proefopstelling geëvalueerd worden.

In combinatie met een fietszone zal het 2-richtingsverkeer voor fietsers in de Pastorijstraat, wat nu zorgt voor een onveilige verkeerssituatie, omgevormd worden naar een eenrichtingsstraat voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsen.  De fietsers zullen dus in de Pastorijstraat de berg niet meer opkunnen, maar moeten omrijden via Doelstraat en Putzeysstraat.

In een fietszone is 30 kilometer per uur de maximum snelheid voor alle voertuigen, ook voor fietsers. Het is voor auto’s verboden fietsers in te halen.

Op zondag 12 februari om 11 uur wordt de fietsstraat officieel geopend aan de gemeentelijke basisschool.

Lees meer over