Al 375 bezwaren tegen windturbineproject langs Waversesteenweg in Hoegaarden

Visualisatie van de windmolens vanuit Oorbeek

Inwoners van Oorbeek, Hauthem en Hoxem dienden al 375 bezwaren in tegen het windturbineproject Hoegaarden E40 van Engie. Met nog een kleine week te gaan staat de teller van de  bezwaarschriften op 375 , zonder de digitale anonieme bezwaren mee te rekenen; zo meldt het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden.

‘Er is dus massaal verzet tegen de aanvraag van Engie voor de bouw van 4 industriële windturbines van 5 MW, 150m hoog, met een rotordiameter van 139m, op minder dan 500 meter van de drie dorpskernen en in een kerngebied voor zeldzame, kwetsbare en bedreigde akkervogels, roofvogels en vleermuizen. Een lokaal draagvlak werd door Engie nooit gecreëerd, integendeel, de aanvrager negeerde volledig de voorgeschiedenis van eerdere plannen op nagenoeg exact dezelfde locatie door Storm/Elicio.’

‘Gelukkig deelt ook het stadsbestuur van Tienen de zorg van haar inwoners, en gaf ze intussen een negatief advies voor dit project. Voor de gemeente Hoegaarden liggen de beste kansen voor groene energie op het vlak van zonne-energie, en niet bij mega-turbines op deze plaats. Het bestuur van Hoegaarden volgt hiermee trouwens enkel de provinciale energiekansenkaart en de provinciale randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines.’

Overlast HST en E40

‘Ook Het Europees Hof heeft bij herhaling duidelijk gemaakt dat een project alleen mag worden goedgekeurd wanneer de gezondheid van de mens en de kwaliteit van zijn leefomgeving beschermd of zelfs verbeterd wordt. De omwonenden ervaren nu reeds de permanente geluidsoverlast van de E40 en de HST, de bijkomende plaatsing van vier mega-windturbines is dus manifest in strijd met het standpunt van het Europees Hof. ‘

‘Deze landelijke streek is een kerngebied voor zeldzame, beschermde akkervogels . Minister Demir weigerde daarom enkele maanden geleden al eenzelfde naburige aanvraag. Maar ook voor fietsers, joggers en wandelaars houden deze turbines een gevaar in. Zo valt de Piepelbergstraat, gelegen op verschillende populaire fiets- en wandelroutes, in de gevaarzone voor ijsval. Zullen deze wegen en paden worden afgesloten in de wintermaanden? Voor het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden is hier dus duidelijk sprake van ruimtelijke misplaatsing’ .

Het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden dankt tenslotte de lokale besturen voor de steun, en rekent er stellig op dat ook de Bestendige Deputatie deze aanvraag ondubbelzinnig zal weigeren.

Lees meer over