100-jarige Marie Jamart overleden: weduwe uit het brouwersgeslacht Loriers

Marie Jamart en de brouwerij Loriers (Beeld Verwinnen - Rummens)

Marie Jamart, geboren op 4 september 1922 is op 27 november 2022 overleden in Hoegaarden. Zij was de weduwe van Gustave Loriers de  oprichter van de firma ‘Transport Lotrac’, vroeger gelegen aan de Kauterhof aan de achterzijde van de brouwerij Loriers.  De plechtige uitvaart vindt plaats op vrijdag 2 december in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden om 11 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiekelder. Laatste groet bij Uitvaartcentrum Rummens in Tienen op donderdag 1 december van 19 tot 20 uur.

Als er in Hoegaarden twee namen van brouwersfamilies gekend zijn dan zijn dat toch ‘Celis’ en ‘Loriers’.  Gustave Loriers was de oudste  zoon van brouwer Achille Loriers uit Hoegaarden, die in 1971 overleed, een jaar voordat de Hoegaardse brouwerij Loriers definitief de deuren sloot.  Hij huwde met Marie Henriette Jamart afkomstig uit Court-Saint-Etienne. Achille Loriers had drie kinderen: Gustave Loriers, Madeleine Loriers en Louis Loriers, allen ondertussen overleden. De naam Loriers is ondertussen een begrip in Hoegaarden

Lees verder onder de foto

Lotrac loods Hoegaarden
De Lotrac loods moest plaats maken voor appartementen

Geschiedenis van de Groote Brouwerijen

Philippe-Jacques Loriers begon te brouwen in 1832. De zaak groeit onder zijn zoon Gustaaf. Gustaaf Loriers, de man die de fakkel overnam in de Loriersstraat, stierf in 1915. Hij liet een weduwe en zes kinderen achter, waaronder Achille Loriers.  Die hebben met succes de onderneming verder gezet en de “Groote Brouwerijen van Hougaerde” gesticht. Met de erfenis en de aandelen van de Grote Brouwerij ging alles zijn natuurlijke gang. Bij het overlijden van de kinderen Loriers, werd het brouwersfortuin steeds meer versnipperd. Het aantal aandeelhouders steeg en er vormden zich twee groepen.

Uiteindelijk werd in 1959 de brouwerij verkocht aan Artois.  Artois  zou verder in Hoegaarden bier brouwen van 1960 tot 1972. Loriers was vooral de brouwerij van de Das, maar ook van Dortor, Hirsch, pils en tafelbier. Het bier werd na de overname in Hoegaarden gebrouwen, maar met tankwagens naar Leuven vervoerd en daar gebotteld. Men zei toen wel eens dat de beste Stella in Hoegaarden werd gebrouwen. In 1969 stelde de brouwerij nog 42 personen tewerk, maar in 1972 sloot Artois de brouwerij.

Lees verder onder de foto

De site Loriers Hoegaarden
De site Loriers nu

Woningen

Daarna kwam het gebouw in verval. In 1984 had de brouwerij de Kluis van Pierre Celis even plannen om Loriers te kopen, maar dat ging niet door. In de jaren ’90 waren er heel wat plannen, maar het was wachten tot 2005 voordat zeker was dat er op de site koopwoningen zouden gebouwd worden en ook woningen in de toren. In 2004 gingen alle gebouwen, op uitzondering van de toren, tegen de vlakte. In 2008 werden er lofts gebouwd in de toren tijden The Block Hoegaarden. Sedertdien is de site aan de Brouwerij Loriersstraat uitgebouwd tot een woonzone met appartementen, woonhuizen, lofts, die alle een naam kregen gerelateerd aan bier.

Lees meer over