Reekmans: “Vandaag gaan wij juridisch gepoker rond centimeters voetweg stoppen”

Peter Reekmans

“Op 31 december 2022 stoppen we met een extra gemeenteraad de juridische poker van Marc Van Damme en Lowie Steenwegen en verleggen we het historisch tracé van de voetweg definitief enkele centimeters met een stevig onderbouwd dossier.” Ferme taal van burgemeester Peter Reekmans.

“Waar gaat de saga van deze inmiddels beruchte voetweg nr. 43 eigenlijk over?”, zegt de burgemeester. Het gaat over een weg in Attenrode die de voorbij 100 jaar in ongebruik geraakte.

Reekmans: “Op het historisch tracé van de voetweg van 1.60 meter breedte werd er over een kleine afstand (zie rood stukje op plannetje) op enkele centimeters (+/- 20 cm) een woning opgebouwd. Je kan dus nog perfect passeren naast de woning, maar volgens bepaalde voetwegenactivisten is het historisch tracé namelijk niet over zijn volledige breedte open en kunnen ze dus niet passeren, waardoor hun rechten als wandelaar door de gemeente geschonden worden.

Lees verder onder de foto
voetwegje tekening

“Het fruitbedrijf kreeg in 2000 bovendien een geldige bouwvergunning voor hun woning op deze plaats van het vorige gemeentebestuur in Glabbeek. De Dorpspartij heeft hier niets mee te maken, want wij kwamen pas in 2013 aan het beleid in Glabbeek. Geen enkele notaris of gemeentebestuur hield trouwens tot 2011 rekening met deze verdwenen voetwegen in Vlaanderen.”

Peter Reekmans: De zelfverklaarde voetwegenactivist Marc Van Damme en twee mandatarissen van Samen Groen, waaronder Lowie Steenwegen, wisten dit wegje te vinden en ontdekten dat hier enkele centimeters een woning opstond. In 2017 gingen ze van start met hun juridische procedure tegen het fruitbedrijf en de gemeente, met maar één doel: dwangsommen komen graaien uit de gemeentekast van Glabbeek. En ja, het klopt inderdaad dat het historisch tracé van de voetweg niet volledig open is. Dus wil de gemeente dit stukje enkele centimeters verleggen (groen stukje op plannetje in bijlage). Maar ook daartegen dienen de voetwegenactivisten bezwaar tegen in, want dan kunnen ze inderdaad geen dwangsommen meer bekomen. Op 31 december 2022 stoppen we met een extra gemeenteraad de juridische poker van Marc Van Damme en Lowie Steenwegen en verleggen we het historisch tracé van de voetweg definitief enkele centimeters met een stevig onderbouwd dossier.

“Ik wou deze korte samenvatting met plannetje over de voetweg nr. 43 toch graag eens delen met alle inwoners, zodat iedereen zelf kan oordelen met welke muggenzifterij je in dit land dwangsommen kan bekomen”, voegt de burgemeester eraan toe. “En spijtig genoeg lopen er enkele paljassen rond wiens karakter slecht genoeg is om met zulke procedures te kunnen komen graaien in de gemeentekas. We leerden bovendien ook veel van de saga in Aarschot, waar men zelfs 1,6 miljoen euro aan dwangsommen ging graaien uit de gemeentekas. Door nu de deur definitief dicht te doen voor dwangsommen tijdens de duur van nieuwe gerechtelijke procedures kunnen we als gemeente veel erger voorkomen!”

Dat er vandaag een extra gemeenteraad wordt gehouden, ligt aan het bezwaar dat Marc Van Damme op 22 december aan de gemeenteraad liet overmaken, waarin hij bezwaar maakte om de zaak op de gemeenteraad van 29 december te behandelen. Rest dus de vraag of de activisten hun strijd al dan niet verder zetten en of zij daar dan al dan niet door rechters worden in gevolgd.

Lees meer over