Glabbeek ondertekent Velpe-charter om zo overstromingen tegen te gaan

Velpe-charter

Op vrijdag 23 september 2022 ondertekende de gemeenten Glabbeek, Halen, Kortenaken, Tienen, Bierbeek en Boutersem samen met de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, watering het Velpedal, Fluvius, Aquafin en het bekkensecretariaat Demerbekken het Velpe-charter. Namens de gemeente Glabbeek werd het charter ondertekend door gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (Dorpspartij). Bedoeling is meer water te kunnen bergen in de Velpevallei en zo overstromingen tegen te gaan.  

“Onze waterloop de Velpe is 32 km lang en met dit charter verbinden de deelnemende gemeenten en de andere partijen zich ertoe om meer water te kunnen bergen in de Velpevallei om zo overstromingen te gaan vermijden én beter droogteperiodes opvangen. Het gaat onder meer om het herstel van natuurlijke overstromingsgebieden, het vertraagd afvoeren van water in de zijwaterlopen, het verbeteren van de waterinfiltratie in de bodem om zo duurzame landbouw mogelijk te maken”, legt Vergeylen uit.

Op het grondgebied van Glabbeek gaat het concreet over de plaatsing van regelbare stuwtjes op de zijwaterlopen van de Velpe, omdat uit een eerdere studie gebleken is dat dit een geschikte maatregel is om wateroverlast door overstromingen (bij piekdebieten door extreme neerslag) van de Velpe in Pamelen (Bunsbeek) structureel te helpen oplossen.

”Deze aanpak zorgt er tegelijk ook voor dat in de projectperimeter de verdrogingsproblematiek in de Velpevallei wordt aangepakt. De regelbare stuwtjes kunnen ook in tijden van droogte namelijk de waterbeschikbaarheid in de waterloop en in de bodem verhogen door vertraagde waterafvoer te stimuleren en zo verdroging tegen gaan.”

Lees meer over