Gemeenteraad keurt gemeentelijk noodplan goed

gemeentelijk noodplan

De gemeenteraad van Glabbeek keurde op 29 december 2022 het nieuw gemeentelijk noodplan (ANIP) goed.

“Een gemeentelijk noodplan is een plan dat een gemeente opmaakt om je voor te bereiden op een noodsituatie”, verduidelijkt burgemeester Reekmans. “Zo’n noodplan bevat verschillende maatregelen en procedures, die men uitvoert als er iets ernstig gebeurt. Door noodplannen op te maken, kunnen overheden en hulpdiensten snel mankracht en materiaal inzetten om mensen, dieren en goederen te beschermen bij een noodsituatie. “

Elke burgemeester of gouverneur moet over een algemeen nood- en interventieplan beschikken voor zijn gemeente of provincie. Een algemeen nood- en interventieplan bevat algemene richtlijnen om elke soort noodsituatie beter te kunnen beheren.

Peter Reekmans (Dorpspartij): “Een ANIP bevat o.a. algemene informatie, zoals een contactenlijst van alle betrokken partners en een lijst van mogelijke risico’s; informatie over hoe en wanneer het noodplan een update krijgt; informatie over de organisatie bij een noodsituatie. Wie verwittigt alle partners? Via welke kanalen communiceren de partners met elkaar? Wie is er verantwoordelijk voor informatie aan de bevolking? Waar zijn er onthaal- en huisvestingscentra voor personen die niet naar huis kunnen omwille van de noodsituatie en wie regelt het vervoer? Wat moet er gebeuren na de noodsituatie, om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie?”

Lees meer over