20 hectare meer bos in Glabbeek tegen 2030

Geboortebos

Ondanks het feit dat het bosplan van de Vlaamse overheid, opgestart in 2019, niet op schema zit, zitten ze in Glabbeek wel op schema om de beloofde 20 ha bos tegen 2030 te realiseren. De gemeente doet dat samen met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.

Voorlopig is er nog maar 650 ha van de beloofde 4000 ha door de Vlaamse overheid daadwerkelijk aangeplant.

In Glabbeek, waar ze met een eigen plan werken in samenwerking met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, realiseerden ze, tussen 2018 en 2021, 7,10 hectare nieuwe bossen. “ In 2022/2023 komen daar nog eens 5,5 ha bij in de Velpevallei. Tussen 2024 en 2030 planten we de resterende 7,4 hectare aan”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De gemeente werkt sinds 2014 samen met het agentschap om meer groen te creëren, lees meer bossen. “Ook met Natuurpunt en RLZH werken we samen om waar het kan nieuwe bossen aan te planten. In 2018 kwam er 3 hectare nieuw bos bij, in 2019 kwam er 2 hectare bij, in 2021 werd er, samen met Natuurpunt, een perceel van 30 are in Attenrode-Wever aangekocht om te bebossen en de gemeente kocht in 2021 een bos aan van 1,8 hectare dat ingericht werd als speelbos. In 2022/2023 komt hier opnieuw 5,5 hectare aan nieuw bos bij. Tegen 2023 zullen we in totaal al 12,6 hectare nieuwe bossen gerealiseerd hebben in de gemeente. De aanplanting van nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan 2016-2020 en worden een nog belangrijker onderdeel van het nieuw gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030 om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 fors terug te dringen. Bovendien kunnen we hierdoor onze natuur nog beter ontsluiten met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van nuttige trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel –en fietspaden. In Glabbeek voeren we een daadkrachtig, betaalbaar en haalbaar groen beleid met voldoende gezond verstand. De percelen van ANB waar nieuwe bossen aangeplant zijn bovendien vooral gelegen in natte gebieden, waardoor ze minder optimaal waren voor landbouw”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

 

Geboortebos
Er kwam in 2018 ook een geboortebos.

Geboortebos

In 2018 startte Glabbeek ook met een het aanplanten van een geboortebos.” Om de 4 jaar planten we hier nieuwe bomen bij voor alle kindjes die in deze periode geboren zijn. In november 2022 gaan we het geboortebos verder uitbreiden met ruim 250 nieuwe bomen voor de kindjes die tussen 2018 en 2022 geboren zijn. En we gaan in 2023 ook 1 hectare nieuw bos aanplanten voor de inrichting van onze natuurbegraafplaats”, besluit Reekmans.

Lees meer over