Wellicht interpellaties op gemeenteraad over sluiting wijkschool Willebringen

School Willebringen
Vanavond is het gemeenteraad in Boutersem en de kans is groot dat tijdens de vragenronde de sluiting van de wijkschool in Willebringen aan bod zal komen. Woensdag 22 juni uitte het oudercomité hierover al haar ongenoegen, vandaag reageert burgemeester Chris Vervliet (CD&V) op hun ongenoegen. 

Het oudercomité vindt het niet kunnen dat de gemeente de wijkschool en het aanpalende buurthuis definitief wil sluiten, zo vertelde Ward Laeremans (cf foto) woensdag 22 juni al aan onze redactie. De actievoerders vinden dat de gemeente te weinig inspanningen doet om de school alsnog open te kunnen houden. Burgemeester Chris Vervloet reageert nu op een aantal van hun opmerkingen. 

Een van de bemerkingen van de ouders was het feit dat de school blijkbaar veilig genoeg is om de kleuters nog toe te laten tot het einde van het schooljaar maar dat het volgend jaar niet meer kan. "Bij dit soort zaken moet je een risicoafweging maken. We weten dat het schooltje ernstige problemen heeft, maar we kunnen de risico’s door kleine ingrepen nog een tijdje beperken, dit kunnen we niet eindeloos rekken. Het gaat nu tenslotte maar over een tweetal weken school", zegt Vervloet hierover. 

Ook de kritiek dat de beslissing vooral genomen werd op basis van een inspectie van de brandweer wordt door de burgemeester weerlegd. "Men kan blijvend verklaringen in twijfel trekken. We zijn verder gegaan op het brandweerverslag waarin ernstige tekorten aan het gebouw zijn genoteerd. Zij zijn wel geen stabiliteitsexperten, maar we moeten er toch rekening mee houden."

Of het dak al dan niet asbest bevat, laat Vervloet in het midden maar dat het niet zo is, is evenzeer de vraag. "Of er een acuut asbestprobeem is, daar is geen verslag van. Maar rekening houdend met alle verslagen is er een groot risico. Wij baseerden ons op verslagen van Interleuven, de brandweer en een privé firma."

Volgens de ouders staat in geen enkel verslag dat er asbest aanwezig is en wordt er gepreciseerd dat er stalen moeten worden genomen om hierover zekerheid te krijgen. 

Tenslotte bevestigt de burgemeester dat er in de meerjarenplanning meerdere miljoenen ( zo'n 4 miljoen) worden uitgetrokken om de onderwijsinfrastructuur te verbeteren maar dat geld is voorzien voor een nieuwbouw voor de hoofdschool in Boutersem waar zo'n 500 kinderen school lopen. 

Of er nog een kleuterklas komt in Willebringen is nog niet beslist, zo goed als zeker volgen er interpellaties op de gemeenteraad vanavond tijdens de vragenronde.  

De volledige visie van het oudercomité kan je hier nalezen. 

Lees meer over