Vanaf 20 maart starten er werken op de Leuvensesteenweg in Boutersem

aarschotsebaan

Vanaf maandag 20 maart werkt een aannemer, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, op de Leuvensesteenweg (N3) in Boutersem aan het kruispunt met de Aarschotsebaan. Aan beide bushaltes ‘Jagershof Boutersem’ komen er verhoogde perrons, waarbij het fietspad achter de bushalte loopt. Een deel van de linkse afslagstrook wordt ingenomen om twee middeneilanden aan te leggen. Zo ligt er dan ter hoogte van het kruispunt met de Aarschotsebaan een middenberm met lichte asverschuiving. De werken duren een 6-tal weken tot 28 april.

Er wordt in 2 fasen kant per kant gewerkt, waarbij fietsers op het ingenomen rijvak een aparte fietscorridor krijgen.
 

Het doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg (N3) wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten en kan in beide richtingen blijven doorrijden via versmalde rijstroken. 

In de tweede fase van de werken wordt tijdelijk de Aarschotsebaan afgesloten en geldt er voor omwonenden een korte lokale omleiding via de Heidestraat en de Eksterstraat.

Binnen de werfzone geldt ook een parkeerverbod maar omwonenden kunnen wel hun oprit bereiken en wanneer dat niet het geval is, zal de aannemer de betrokkenen tijdig verwittigen.

Op langere termijn plant Wegen en Verkeer een grondige herinrichting van de steenweg in Boutersem. De doortocht van Roosbeek verloopt in verschillende fasen en zones.
“We voorzien onder andere vrijliggende fietspaden en een veilige omgeving, waar we de snelheid opnieuw kunnen verhogen tot 70 km/u.  In afwachting van de volledige herinrichting van dit deel van de Leuvensesteenweg worden de bushaltes en de middenberm via extra middelen uit relance versneld aangepast. Omwonenden worden in april nog uitgenodigd voor een infomarkt over de eerste twee zones binnen het project”, luidt het nog bij het agentschap.

 

Lees meer over