Opgelet in de Brugstraat: verboden fietsers in te halen

De Brugstraat links richting kerk is fietsstraat, het gedeelte rechts voorlopig niet (Foto Google Maps)

Lokaal bestuur Boutersem besloot in juni haar eerste project inzake Fietsstraten in te zetten, dit ter hoogte van de Brugstraat. Sinds dit jaar kent het Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk een nieuw parcours waarbij het via bestaande voetwegen, de Brugstraat en de Dorpsstraat naar de N3 of Leu­vensesteenweg, loopt. Vandaar dat nu een fietsstraat werd ingevoerd.

Het BFF is een netwerk van gemeentegrens­ overschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractie­polen verbindt. Vandaar extra maatregelen. Daarnaast vroegen de verkeerssituatie rondom het station Vertrijk, de ondertunne­ling van de spoorweg in de Brugstraat en de schoolomgeving om diezelfde aandacht. Om die redenen besloot het gemeentebestuur op een deel van deze route een fietsstraat te intro­duceren. Dit vanaf het kruispunt Camerveld-Brugstraat tot aan het kerkplein. Ook de zijstraten binnen dit parcours zullen een fietsstraat worden.

Schepen voor Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA): “Deze eerste fietsstraat is een eerste fase, een proefproject. We hebben geopteerd voor dit stuk omdat ter hoogte van de Camerveldstraat het parallelfietspad dat van Neervelp komt, ook uitmondt op het kruispunt. Voorlopig stoppen we de fietsstraat aan het Kerkplein, maar in een tweede fase kan dit verder gaan in beide richtingen, tot aan de Leuvensesteenweg en tot aan het station in Vertrijk”.

De fietsstraat is duidelijk te herkennen zijn aan de verkeersbor­den. Op enkele plaatsen zijn de fietsstraten ook aangeduid door grote fietspictogrammen op het wegdek. Niemand mag er sneller rijden dan 30 km per uur en het is voor motorvoertuigen verboden om een fiets in te halen.

Lees meer over