Of er nog ooit een buurthuis in Willebringen komt is zeer de vraag: ook de toekomst van het schooltje is onzeker

Buurthuis Willebringen onbruikbaar
Het buurthuis in Willebringen is onbruikbaar en verdwijnt mogelijks definitief

Naar aanleiding van recente bevindingen van de gemeentelijke technische ploeg over de staat van de openbare gebouwen op de site Willebringen, namelijk het buurthuis en het schoolgebouw, werden er door het college onmiddellijk extra onderzoeken aangevraagd, bij een externe firma, Interleuven en de brandweer. “Op basis van de diverse adviezen en het doorslaggevende brandweeradvies zijn we helaas tot de conclusie moeten komen dat het niet langer verantwoord is om het buurthuis Willebringen ter beschikking te stellen”, aldus burgemeester Chris Vervliet. (CD&V) Het schooltje kan dit schooljaar nog verder afmaken.

Rond het buurthuis  werd een veiligheidsafspanning  opgezet. Dit om buren, passanten, verkeer en kinderen te beschermen tegen vallende brokstukken. Uiteraard werden alle verhuurcontracten stopgezet. “Dit impliceert meteen ook dat de schoolkinderen het buurthuis niet meer kunnen gebruiken. Wat het schoolgebouw betreft, kan mits enkele voorzorgsmaatregelen het lopende schooljaar voor het wijkklasje afgerond worden op de site Willebringen. De staat van het schoolgebouw laat evenwel niet toe dat de wijkschool hier herstart op 1 september. Er wordt een alternatief aangeboden in de wijkschool te Neervelp”, aldus de burgemeester.

Lees verder onder de foto

Schooltje en buurthuis Willebringen
Alles werd afgespannen voor de veiligheid

Buurthuizen

Wat er met het buurthuis gaat gebeuren is nog onduidelijk. “In 2016 hebben we het kostenplaatje laten opmaken voor alle buurthuizen. Voor Willebringen zou dit 300.000 euro kosten, voor een 300-tal gezinnen die in Willebringen wonen, dus 1000 euro per gezin. Het probleem is dat ook in de buurthuizen van de andere deelgemeenten de kosten gaan oplopen. We gaan alles rustig onderzoeken, maar als we alle buurthuizen renoveren gaat die een weerslag hebben op de belastingen. Vergeten we niet dat we maar een kleine gemeente zijn met 8500 inwoners”, aldus burgemeester Vervliet.

Schooltje in Neervelp

“Wat het schooltje betreft, waar het gaat om 17 kleuters van 2,5 tot 5 jaar, kan dit schooljaar alles verder normaal verlopen. Volgend schooljaar zullen we een tweede kleuterklasje starten in Neervelp voor de kinderen van Willebringen. Daar zullen dan twee kleuterklasjes zijn. Wat er in de toekomst gaat gebeuren en of er een kleuterschooltje weerkeert naar Willebringen, moeten we in alle rust onderzoeken”, besluit de burgemeester

Lees meer over