Einde van werken en hinder op de Kerkomsesteenweg in het zicht: project startte 12 jaar geleden

17 januari 2023 | 13u40 | Gepost door christian.henn…
Het kruispunt van de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat

De wegenis- en rioleringswerken Kerkomsesteenweg worden op 19 januari  voorlopig opgeleverd. Hiermee is er weer een belangrijke stap gezet op vlak van wegenisinfrastructuur, openbare riolering en maatregelen tegen wateroverlast voor de Boutersemse  deelgemeente Kerkom. Met de realisatie van dit project wordt, op enkele uitzonderingen na, alle afvalwater van Kerkom afgeleid naar zuiveringsinstallaties. Het einde der werken en van de hinder  komt in het zicht, maar er moeten toch nog twee stukken afgewerkt worden.

Binnen heel dit gebied zijn er nog twee projecten die gerealiseerd moeten worden: Het aanleggen van gescheiden riolering in de Koppeleikenstraat, Hazenbosstraat en de aansluiting van de Begijnenbosstraat is een project dat vermoedelijk na het bouwverlof van 2023 van start zal kunnen gaan.

Ook op de Malendriesstraat dient er nog een klein stuk gescheiden riolering aangelegd te worden vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot einde bebouwing. De gemeente koppelt dit project aan het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden tot op de grens met Lubbeek. De werken zijn dit najaar voorzien. Op 24 januari volgt nog een infomarkt hierover in de Boerenzaal in Kerkom.

Start in 2011

Als eerste project in dit kader werd, lang geleden (2011), de Collector Vissenaken aangelegd. Hierbij werd de riolering van de Kumtichsestraat niet meer geloosd in de Velpe maar opgevangen in een nieuw, langs de Velpe  aangelegd riool, met aansluiting op het zuiveringsstation van Vissenaken.  Enkele jaren later, in 2018, werd er gescheiden riolering aangelegd in de Boskouterstraat - Struisblokstraat - Leuvense Voetweg.

Een volgende grote stap in de waterzuivering van Kerkom was de aanleg van de Aquafin-Collector Molendries. De Collector Molendries werd aangelegd vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot ter hoogte van de Boerenzaal om dan via de Kerkstraat en een gedeelte van de Kerkomsesteenweg in de richting van Boutersem, via een pompstation, af te voeren naar het zuiveringsstation van Roosbeek.

Ook een gedeelte van de Malendriesstraat tussen de Kerkstraat en Kerkomsesteenweg en ook de Kerkomsesteenweg vanaf het kruispunt Kumtichsestraat richting Boutersem werd aangepakt.  In 2019 werd de  intussen ook gescheiden aangelegde riolering van de Kerkstraat komende van de Kumtichsestraat daarop aangesloten.

Fietspaden en bufferbekkens

Gelijklopend met deze rioleringswerken werden de noodzakelijke wegeniswerken uitgevoerd. Tevens werden er fietspaden aangelegd die kaderen in het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.  Ook innemingen van gronden voor de aanleg van brede baangrachten en bufferbekkens ter voorkoming van wateroverlast maakten deel uit van deze investeringen, maar nu is alles uitgevoerd, op twee projecten na.

Lees meer over